Kees Sluis geeft na 28 jaar de voorzittershamer door aan Charles Aangenendt

Afgelopen algemene ledenvergadering van dinsdag 9 februari  is een bijzondere.  Na 28 jaar voorzitterschap stelt  Kees Sluis zich niet meer herkiesbaar voor een nieuwe termijn en mogen de leden van de vereniging een nieuwe voorzitter kiezen. 

Niet voordat Kees voor een laatste keer een terugblik heeft gegeven van het afgelopen jaar en 28 jaar geschiedenis. Het 80 jarig jubileumjaar was kortweg top met de inzet van veel vrijwilligers en twee fantastische concerten.  Ook met de vereniging gaat het goed, zo is het jeugdledenaantal gegroeid van 13 naar 62, is het harmonieorkest aangevuld met een startersgroep, opleidingsorkest en een slagwerkgroep en staat er een degelijke muziek opleiding met professionele docenten.  Kees laat kortom een bloeiende vereniging achter voor zijn opvolger Charles Aangenendt die unaniem door de jaarvergadering  wordt gekozen als nieuwe voorzitter. Kees geeft Charles bij de overdracht van de voorzittershamer het devies mee dat hij 28 jaar geleden zelf kreeg van zijn voorganger Huub Starmans, “houd de boel bij elkaar”. Dat devies is bij Charles in goede handen. Na tien jaar penningmeesterschap kent hij de vereniging door en door en benadrukt hij dat de vereniging alleen kan blijven bestaan als iedereen zijn steentje eraan bijdraagt. Charles’ eerste daad als voorzitter is de benoeming van Kees Sluis als spelend erelid. Dat is nog niet eerder in de geschiedenis van Harmonie Nootdorp voorgekomen. Met de nieuwe voorzitter kan de vereniging met een gerust hart een druk jaar tegemoet zien met voor het eerst een muziekweekend voor de jeugd en het tweejaarlijkse scholenproject.