In 1957 is een film gemaakt over Nootdorp, ook hierbij moest de Harmonie ten tonele verschijnen. In ditzelfde jaar op 7 juni werd koninklijke goedkeuring aan de vereniging verleend. Dit is vermeld in staatscourant nr. 109. In 1959. Op 24 juni, is het eerste concert gegeven op de nieuwgebouwde muziektent. Deze was te vinden op de hoek van de Kon.Wilhelminastraat en de M. van Oisterwijckstraat. In datzelfde jaar werd Dhr. H.E.G. van Logchem, zoon van de inmiddels overleden P.E. van Logchem, tot voorzitter gekozen.

Op 28 mei 1960 vond de viering plaats van het 25-jarig bestaan van de vereniging. Tijdens een receptie werden een aantal nieuwe instrumenten overhandigd. Deze waren een geschenk van de Nootdorpse bevolking. Dhr. Q. Janssen, actief lid van de vereniging schonk 2 dieptrommen. De feestelijkheden werden afgesloten door een taptoe, waaraan de beide plaatselijke verenigingen en de Harmonie “St.Cecilia” uit Voorburg aan meewerkten. Ook de oprichter van de vereniging, Rector Duynisveldwas hierbij aanwezig. In 1961 moest de heer Juffermans om gezondheidsredenen stoppen met zijn activiteiten als dirigent. Hij werd opgevolgd door de heer J. Boelhouwer. Dit was echter van korte duur want na 3 weken gaf hij te kennen hiermee op te houden. Een collega van hem Dhr. A. Glotzbach werd de nieuwe dirigent. Op 18 april 1961 leidde hij de eerste repetitie. Op 25 mei 1965 werd door H.M. de Koningin een bezoek aan Nootdorp gepleegd. Hieraan werd door de harmonie muzikale medewerking verleend. In 1966 werd besloten tot het oprichten van een jeugddrumband. De belangstelling van de plaatselijke jeugd was zeer groot. Een zestigtal meldden zich aan als lid. Als instructeurs werden de heren J. Groen voor de tamboers en J. Boelhouwer voor de hoornblazers aangetrokken. Leider van de drumband werd dhr. Q. Janssen. Het eerste officiële optreden vond plaats op 28 oktober 1967.

In 1968 werd een nieuwe voorzitter gekozen. Dhr. H.C.B. Starmans volgde dhr. H. van Logchem in maart van dat jaar op. Dhr. Starmans had geen muzikale achtergrond, maar mede door zijn uitgebreide contacten, heeft hij in de periode dat hij voorzitter was zeer veel voor de vereniging betekend. Tevens verlaat in hetzelfde jaar dhr. Glotzbach de vereniging. Zijn opvolger dhr. J. Laverman zou gedurende 9 jaar de dirigeerstok bij de vereniging hanteren. Op 30 april 1969 werd deelgenomen aan het defilé ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin te Soestdijk.