Orkesten

Harmonie Nootdorp beschikt over meerdere orkesten en een slagwerkgroep. Zo is er voor iedere leeftijdsgroep en muzikaal niveau altijd een mogelijkheid om in groepsverband muziek te maken.

  • Het Harmonieorkest – Repetitie op dinsdagavond van 20:00 – 22:00
    Het harmonieorkest bestaat uit leden die ervaring hebben met het spelen in een orkest. Ze beheersen hun instrument op het niveau van het muziekexamen B. Instroom is mogelijk voor mensen die  van andere verenigingen komen of van het opleidingsorkest, klik voor meer info.
  • De Jeugdharmonie – Repetitie op dinsdagavond van 18:45 – 19:45
    Bijzonder aan de muziekopleiding van Harmonie Nootdorp is, dat een leerling, na verloop van tijd, gaat samenspelen met andere instrumenten in een orkest. Wanneer een leerling de meeste noten op het instrument al kan spelen en de docent aangeeft dat het niveau voldoende is, gaat de leerling namelijk deelnemen aan de Jeugdharmonie, onder leiding van dirigent Bram Soentjes. Hierdoor leren onze muzikanten al in een vroeg stadium om samen te spelen, goed naar elkaar te luisteren en de aanwijzingen van de dirigent op te volgen. Bij een meer gevorderd niveau (ongeveer HaFaBra examen B niveau) stromen de leden van dit orkest door naar het Harmonieorkest.
  • De Slagwerkgroep – Repetitie op dinsdagavond van 19:00 – 20:00
    In deze groep spelen leerlingen samen die slagwerkles volgen bij harmonie Nootdorp. Om deel te kunnen nemen moeten de basisvaardigheden beheerst worden. Het doel van deze groep is om met elkaar muziek te maken op de diverse slagwerkinstrumenten. Zowel ongestemd slagwerk (o.a. trom, bekkens) als gestemd slagwerk (o.a. pauken, xylofoon) wordt gebruikt. Deelname aan de slagwerkgroep is een onderdeel van de slagwerkopleiding en bevordert het samenspel, het gebruik van de diverse slagwerkinstrumenten wordt aangeleerd net als het spelen van muziek en onder leiding van een dirigent.