In 1971 werd het 35-jarig bestaan van de vereniging gevierd. Later in het jaar nam de Drumband deel aan een festival georganiseerd door de N.O.S. Gedeelten hiervan zijn uitgezonden via de televisie, tijdens dit festival werd geëxperimenteerd met “moderne” muziek. In 1978 kregen de Harmonie en Drumband een eigen onderkomen in een noodlokaal aan de Hof van Delftstraat. Dit lokaal was hiervoor in gebruik als schoollokaal. Tot dit jaar was de harmonie steeds gast geweest in het Jeugdhuis aan de Veenweg en de Drumband mocht gebruik maken van een deel van het Clubhuis van voetbalvereniging R.K.D.E.O. Het eigen clubgebouw werd op 30 mei officieel geopend. Ook werd afscheid genomen van dhr. J. Laverman die om gezondheidsredenen zijn werk moest beëindigen. Dhr. Glotzbach, al eerder dirigent van de vereniging, stelde zich beschikbaar om de leiding voorlopig weer op zich te nemen. Ook wordt dit jaar besloten niet meer deel te nemen aan de bondsconcoursen, maar een meer sociale funktie te gaan vervullen, middels het verzorgen van concerten binnen en buiten de gemeente.

In 1979 volgde het eerste officiële optreden van boerenkapel “De Scheurpijpen“. Deze kapel werd gevormd door een aantal leden van de vereniging. De inkomsten van “De Scheurpijpen” waren een welkome aanvulling in de kas van de vereniging. In 1980 werden het 12 1/2-jarig bestaan van de drumband gevierd en tevens het 45-jarig bestaan van de harmonie Het secretariaat wordt door dhr. v.d. Kraan na 45 jaar overgedragen aan zijn opvolgster. In 1981 wordt het 700-jarig bestaan van Nootdorp gevierd. De harmonie en drumband doen hieraan actief mee. Speciale kleding wordt door enkele dames vervaardigd. Ook wordt medewerking verleend aan de plaatopname van het lied “700 jaar Nootdorp“. Dit jaar is qua activiteiten een zeer druk jaar. Maar liefst 38 keer wordt er in dit jaar een optreden door de harmonie, drumband en boerenkapel verzorgd.

scheurpijpen.jpg