In 1942 werden de activiteiten van de vereniging in verband met de oorlogsjaren stilgelegd. Men wilde onder geen enkele voorwaarde lid worden van de Cultuurkamer. Omdat de kans bestond dat hierdoor de bezittingen gevorderd werden, zijn de instrumenten onder de leden verdeeld en zoveel mogelijk verspreid. In mei 1945, met de bevrijding, werden bestuur en leden weer bij elkaar getrommeld en het musiceren voortgezet. Omdat er geen uniformen gekocht konden worden en men toch enige eenheid wilde hebben, werden er petten aangeschaft. Tevens vond er een verandering plaats, het voorzitterschap werd overgenomen door P.E. van Logchem, de broer van de eerste voorzitter en als nieuwe dirigent de heer C. Juffermans uit Voorburg. Onder zijn inspirerende leiding werd vrijwel jaarlijks deelgenomen aan het Bondsconcours.

Kort na de bevrijding vond een succesvolle bliksemactie plaats om het instrumentarium bij te werken. In 1953 werd een concert opgenomen in de K.R.O. studio. Deze opname is echter nooit uitgezonden tengevolge van de watersnoodramp in dat jaar. In hetzelfde jaar is al gesproken over de oprichting van een drumband, dit bleek echter toen financieel nog niet haalbaar. Wel werden er door Q. Janssen, later de leider van de Drumband een steeds wisselend aantal tamboertjes opgeleid, die tijdens het marcheren voor de nodige begeleiding zorgden. In 1955 werd een vergadering belegd met het gemeentebestuur en de besturen van “Concordia”, de christelijke fanfare en “Gloria in Excelsis Deo” over de aanschaf van uniformen. Op 24 november 1956 werden de eerste uniformen overgedragen aan de vereniging.

jeugdhuis.jpg