In 1983 worden de nieuwe uniformen aangeschaft. Ze vervangen de eerste die maar liefst 27 jaar dienst hebben gedaan. Op zondag 21 april 1985 wordt de viering van het 50-jarig bestaan gehouden. In samenwerking met het gemengd koor en de harmonie wordt een mis opgedragen. De verdere festiviteiten worden op 27 april in zaal Nove gehouden. Tijdens de receptie wordt door Loco-burgemeester v.d. Sande de Koninklijke Erepenning overhandigd, die is toegekend aan de vereniging op grond van de vele en goede verdiensten, die zij zowel in cultureel als maatschappelijk opzicht voor de gemeente Nootdorp heeft gehad. Het aantal leden van de drumband is in dit jaar dramatisch afgenomen. Een reddingspoging wordt ondernomen, door een nieuwe jonge instructeur aan te trekken. Ook is er geregeld overleg met het gemeentebestuur inzake de nieuwe huisvesting. In 1987wordt besloten de Drumband op te heffen. Het was niet meer mogelijk voldoende geïnteresseerde jeugdleden te krijgen. De Drumband heeft ruim 20 jaar bestaan. Tijdens het bestaan zijn op de diverse concours steeds prima prestaties neergezet. Op 4 oktober 1988 leidt dhr. Starmans voor het laatst de algemene vergadering. Gezien zijn leeftijd vindt hij het tijd om te stoppen. Dhr. Starmans was destijds in een crisistijd van de vereniging voorzitter geworden. Mede door hem werd er weer nieuw leven In de vereniging gebracht. Als opvolger wordt dhr. C. Sluis door de leden gekozen.

drumoranjeunif