De Harmonie werd heropgericht door kapelaan Duynisveld in februari 1935, nadat door omstandigheden een tientaljaren geen activiteiten waren ontplooid door de Fanfare Veenweg Stompwijk. Met behulp van twee oudleden, de heren Koos van Logchem en Henk van der Sman werden de reeds oud geworden instrumenten bij elkaar gezocht. De instrumenten werden gerepareerd bij de heer Pfeiffer en nadat vanaf de preekstoel een beroep gedaan werd om zich aan te sluiten bij de vereniging was de heroprichting een feit. De vereniging kreeg een katholieke grondslag en de naam werd R.K. Harmonie “Gloria in excelsis Deo”. De dirigent die werd aangesteld was de heer B. van Veen uit Leidschendam.

De eerste repetitie vond plaats op een dinsdagavond in het Jeugdhuis aan de Veenweg. Tot 1978 zou dit de thuishaven voor de vereniging zijn. Een twintigtal oud-leden en leerlingen konden na verloop van een halfjaar de eerste Mars genaamd “De goede oude tijd” van Alb. Kappert ten gehore brengen. Op 17 december werd een ledenvergadering gehouden met als hoofddoel het vormen van een bestuur. Het eerste bestuur werd gevormd door de heren: Jac. van Logchem (voorzitter), M.A. v.d. Kraan, H.J. v.d. Sman, A. de Bruyn en Ant. Janssen.¬†Tijdens de eerste vergadering werd besloten tot het aanwerven van donateurs, want zonder inkomen was er geen bestaansrecht. Dit aanwerven verliep vrij goed, een aanzienlijk aantal mensen liet zich inschrijven als donateur voor fl. 2,50 per jaar. De contributie bedroeg de eerste jaren 25 cent per lid per week.

In de zomer van 1936 werd voor het eerst deelgenomen aan het bondsconcours te Kwintsheul georganiseerd door de R.K. Bond van Muziekgezelschappen in Zuid-Holland. De vereniging is nog steeds aangesloten bij deze bond.

jozefschooltrap