Filter
 • Inzameling 2014 brengt voorlopig € 4060 op

  Het is net opgehouden met regenen als de leden en jeugdleden, vergezeld van ouders, van Harmonie Nootdorp maandag 26 mei klaar staan voor de jaarlijkse inzamelactie.
  Dankzij de actieve werving door Kees en Annemarie Sluis zijn er maar liefst 125 collectanten die verspreid over twee dagen meedoen. Zoals altijd heeft Piet Hagen de wijken en teams ingedeeld en kan iedereen om zeven uur op pad. Dinsdag zijn de weergoden de vereniging wat minder goedgunstig gezind en wordt de inzameling voortgezet in een miezer regen. Toch komen tegen negenen de laatste leden opgewekt binnen, want er is weer gul gegeven.
  Ondanks wat haperingen door nat geld kon de telmachine na afloop meedelen dat er 4060 euro is opgehaald. Een prachtig resultaat waarvoor de de vereniging de inwoners van Nootdorp hartelijk bedankt.

 • Inzameling maandag 26 en dinsdag 27 mei

  Maandag 26 en dinsdag 27 mei is het weer zover dat leden, familie en vrijwilligers van Harmonie Nootdorp bij de inwoners van onze gemeente langsgaan om een bijdrage te vragen voor de "jeugdopleiding".
  Uit de vele reacties blijkt dat de meeste mensen onze vereniging een warm hart toedragen en graag wat geven. Met deze bijdrage is de vereniging in staat om de jeugdleden tegen een redelijk tarief muziekonderwijs te blijven geven en de voortbestaan van de vereniging veilig te stellen. Dankzij de goede opleiding van de afgelopen jaren is het harmonieorkest uitgebreid met een flink aantal jeugdleden en ziet de toekomst er rooskleurig uit. Dit is ook een goede gelegenheid om de Jumbo van Erwin en Ellen Steendam in het zonnetje te zetten, want door hun bonnenactie heeft de vereniging een aanzienlijk bedrag bij elkaar gespaard. Tot slot kunt u onze vereniging ook steunen door Vriend van Harmonie Nootdorp te worden met een jaarlijkse bijdrage van 12,50 euro per jaar.

 • Enthousiast uitgevoerd Lenteconcert 2014

  De hele maand Februari hebben we het Beethoven project gedaan.
  Eerst hebben we allemaal informatie
  gezocht,en we hebben muziek stukken van Beethoven geoefend. We hadden ode to joy en enjoy you  life en ecossaise.
  Op 6 maart gingen  we de stukken spelen  die we geoefend hebben tijdens de les.
  Het was heel leuk! Eerst gingen we een quiz doen die juf Wenny had verzonnen.
  Want eerst hadden we informatie opgezocht,en die kon je goed gebruiken.
  We hadden best wel veel vragen.
  een daarvan
  was wie is Beethoven?
  Een paar waren ook luistervragen.
  Die waren wel moeilijk ,maar ook wel leuk.
  Aan het eind moest je je blad doorgeven aan je rechter buurvrouw/buurman.
  En de juf zei de antwoorden en dan moest je opschrijven of zij/hij het goed had of fout.
  We hadden het allemaal goed gedaan.
  Daarna gingen we even wat drinken en wat eten. We hadden limonade en een snoepje en een chocolaatje. Het was heel erg lekker. Daarna gingen we alle fluitstukken oefenen die je in je eentje moest doen of met een heel groepje. En  daarna gingen we de liedjes die we met de hele groep moesten spelen oefenen. Zoals ecossaise en enjoy you life en ode to de joy.
  Dat ging heel erg goed. Daarna kwamen de papa`s en mama`s om te kijken wat we in het project hadden geleerd.
  En we gingen de stukken voorspelen.

  Dit was het project, tot ziens.

  dit was het project totziens verslag van Yu -Li van der Sman

   

  Afgelopen zaterdag, 15 juni, was het al vroeg druk bij gebouw Nové. Er werden die dag muziekexamens afgenomen voor het HaFaBra diploma. Dat laatste staat voor Harmonie, Fanfare en Brassband. Dat betekent dus blaas- en slagwerkmuziek. Het examen bestaat uit 2 delen. Vooraf, een aantal weken geleden, moesten de kandidaten laten zien dat zij de muziektheorie onder de knie hebben. Als je daarvoor geslaagd bent dan mag je mee doen met het praktijkexamen. Dat was dus zaterdag aan de orde. De kandidaten worden uitgebreid getest: een stukje voordracht, van het blad spelen, een melodietje na spelen, een melodietje afmaken (improvisatie) en toonladders spelen. Bijzonder bij dit examen was dat 4 kandidaten samen een voordracht deden, 3 dwarsfluiten en een klarinet. (Zie foto). Het klonk zeer muzikaal.

  Er waren maar liefst 13 kandidaten, 9 van Nootdorp en 4 van andere verenigingen. 11 voor het A diploma, 1 voor B en 1 voor C. Voor de A en B kandidaten staat een half uur gereserveerd en voor de C kandidaat zelfs 3 kwartier. Namens de muziekbond trad Rob Balfort op als examinator, maar iedereen mocht examen doen bij zijn eigen docent. Na afloop toonde Rob Balfoort zich dik tevreden over onze kandidaten, allemaal geslaagd met hoge cijfers. Deze kinderen krijgen een degelijk muzikaal fundament dank zij hun docenten.

  Dwarsfluit docente Wenny Roeffen zag 4 leerlingen met vlag en wimpel hun examen halen: Jasmijn, Mylène, Laura en Tessa. Slagwerkdocent Ferry Vogelaar had 2 kandidaten: Kevin en Roshan. Klarinet docente Ryanne Hofman mocht na afloop Marleen geluk wensen. Saxofoon docent Heiko Geerts  zag Esther met mooie cijfers slagen en trompetdocent Bram Soentjens had alle lof voor Michiel. Al onze kandidaten haalden hun A diploma.

  Harmonie Nootdorp is trots op dit resultaat en bedankt de docenten. Alle kinderen en hun ouders, van harte gefeliciteerd.

  De meeste kinderen mochten ’s avonds al laten zien wat ze konden, want toen speelden ze met ons Opleidingsorkest de sterren van de hemel bij een concert in Zoeterwoude, samen met het jeugdorkest van de St. Jan’s Fanfare, waar Bram Soentjens dirigeert. Bekijk alle foto's.

 • Opleidingsorkest speelt zaterdag 15 juni mee in het jeugdfestival van de St. Jan's Fanfare te Zoeterwoude

  Het jeugdorkest van de St. Jan'sfanfare uit Zoeterwoude heeft veel contacten met ander jeugd orkesten, treden soms samen op en inspireren elkaar. Dit voorjaar hebben ze onze jeugd van de Harmonie Nootdorp bereid gevonden om als gasten op te treden, een enthousiast, ervaren jeugdorkest. Doordat een harmonie een andere instrumentale bezetting heeft dan een fanfare kunnen we hun publiek laten horen welke verschillende mogelijkheden er in de amateur jeugdmuziek zijn. Een avondvullend programma voor jeugd, volwassenen en ouderen. De jeugd van de St.Jan’s fanfare en Harmonie Nootdorp brengen daarbij een gevarieerd muziekprogramma ten gehore, waarbij ook publiek uit Nootdorp van harte welkom is.
  Het optreden vindt plaats op Zaterdag 15 juni om 19.00 uur in
  Muziekcentrum Zoeterwoude
  Schenkelweg 6
  2381 AN Zoeterwoude
  gratis entree
  voor meer informatie zie de site van St.Jan'sfanfare.

 • Recordopbrengst inzameling voorlopig 4254 euro

  Dinsdag 21 en woensdag 22 mei stroomt Nové vol met leden, ouders en familie om te collecteren voor onze vereniging. Ondanks de slechte weersverwachting houden we het droog, al is het aan de frisse kant, en zijn het prima omstandigheden om op pad te gaan.
  Gezien de verwachte afname van de gemeentesubsidie hebben voorzitter Kees en secretaris Annemarie extra inspanning geleverd om zoveel mogelijk leden en familie mee te laten doen aan de inzameling en dat is gelukt. Met zo'n 120 personen zijn alle wijken van Nootdorp bezocht met als resultaat een voorlopige recordopbrengst van 4254 euro. Dankzij de degelijke voorbereiding van Piet, de informatieve flyer van Ton die onder de bewoners van Nootdorp is verspreid en iedereen die heeft meegeholpen en gecollecteerd, kunnen we spreken van een zeer geslaagde inzameling.

  Alle gulle gevers, hartelijk dank voor uw bijdrage en tot ziens bij het Paradeconcert op zaterdag 29 juni om 14.00 uur.

 • Harmonie Nootdorp present op Koninginnedag 2013

  Zoals elk jaar start Harmonie Nootdorp de festiviteiten op de Wolverlei met een koffieconcert.  Het is nog fris als de voorzitter van de Oranjevereniging en de kernwethouder de aanwezigen welkom heten en het orkest begint met het Wilhelmus en de melodieuze Florentiner Mars. Liefhebbers van opera komen aan hun trekken met Carmen en voor wie van  de sfeer van Parijs, die zit goed met Paris Montmartre. Door de nieuwe opstelling van het podium verwaait het geluid minder dan voorheen en komen de nummers goed tot hun recht. Dat de harmonie ook overweg kan met stevige traditionele rock is te horen in de Overture from Tommy uit de gelijknamige rock opera van The Who. Tenslotte eindigt het optreden met een lach en een traan met een Klezmer en een Blues nummer.

  Voor meer foto's naar --------->

 • subsidieperikelen

  ONDERTEKEN DE PETITIE VOOR 15 MEI

  Voor onze vereniging dreigt een penibele situatie te ontstaan doordat de jaarlijkse subsidie die we tot nu toe van de Gemeente mochten ontvangen dreigt te verdwijnen. Wethouder Van Alphen heeft een voorstel opgesteld waarin de subsidies aan culturele instellingen in onze gemeente in 2014 gekort worden met 50% en vanaf 2015 helemaal worden afgeschaft. Wij begrijpen ook wel dat in deze tijden van crisis de gemeentelijke financiën onder druk staan. We zijn best bereid om te bezuinigen en onze tarieven bij te stellen. Maar dit voorstel gaat te ver.

  Culturele instellingen dreigen in een neerwaartse spiraal te komen, waardoor het voortbestaan op den duur onzeker wordt. Sommige instellingen moeten op deze manier zelfs per direct stoppen. Op voorstel van de Pijnackerse muziekverenigingen hebben de culturele instellingen een petitie opgesteld waarin het College en de Raad wordt gevraagd zich te bezinnen. Op 15 mei volgt een dialoogavond met de Raad. Wij staan sterker als zo veel mogelijk mensen de petitie online ondertekenen. U kunt dat doen door hier te klikken.

 • Feestelijk concert door de jeugdleden van Harmonie Nootdorp

  Op de eerste warme lentedag van dit jaar stroomt Nové op zondag 14 april om half vier vol met familie en bekenden. De startersgroep, het opleidingsorkest en de slagwerkgroep van Harmonie Nootdorp verzorgen samen een gevarieerd concert.

  De startersgroep onder leiding van Jesse van der Ham mag beginnen. Ze spelen nummers uit de bundel First Band. De jonge muzikanten letten goed op de dirigent voor het tempo en de dynamiek. Het nummer schildpad race is erg spannend voor de trombonist, want die speelt soms helemaal alleen. Gelukkig gaat het helemaal goed. Het is een knappe prestatie als je weet dat sommige leerlingen pas in oktober zijn begonnen met muziekles na het scholenproject.
  Het opleidingsorkest, ook onder leiding van Jesse speelt nummers uit de bundel Film Favorites uit de serie Essential Elements Band Method. Het zijn bekende melodieën die lekker in het gehoor liggen. Ze worden met verve gebracht en ook dit orkest let goed op de dirigent en laat een muzikale uitvoering horen. Om de orkestleden uit te dagen staat er ook een nummer op de lessenaar met solo’s voor saxofoon en trompet, “Pavane in Blue”. Het orkest en de solisten weren zich kranig en worden beloond met een uitbundig applaus. Het niveau van het opleidingsorkest blijft stijgen, wat zeer zeker mede de verdienste van dirigent Jesse is.

 • Nootdorps trompettalent op Utrechts conservatorium

  Vorige maand hebben enkele trompetleerlingen van harmonie Nootdorp de jaarlijkse Trompetdag van het Utrechts conservatorium bezocht. Tijdens deze dag hebben ze les gekregen van Arto Hoornweg en Roy Poper. Centraal stond de methodiek van de wereldberoemde trompetpedagoog James Stamp. Zowel Arto als Roy hebben in het verleden bij Stamp gestudeerd. Dat werd ook duidelijk toen zij het gedachtegoed van Stamp aan tientallen kandidaten overbrachten.

  Het programma opende met een prachtig Intrada, dat gespeeld werd door vier conservatoriumstudenten. Vervolgens kregen alle muzikanten een enveloppe met studiemateriaal dat werd behandeld tijdens de klassikale trompetles. “De warm-up’s hadden we voorbereid in de trompetles, dus de leerlingen wisten al een beetje wat er van hun verwacht ging worden”, vertelt Bram Soentjens, trompetdocent van de harmonie. Er werd veel aandacht besteed aan de ademhalings- en blaastechniek. Ook het buzzen (zoemen) op het mondstuk en lippen kwam uitgebreid aan bod. Dit alles met het doel om efficiënter te leren spelen. “Het viel op dat de trompet bijna niet nodig is, vooral het mondstuk is belangrijk om klank te maken. De trompet versterkt die klank eigenlijk alleen maar”, merkte Jeroen na afloop op.

 • 22 september sponsorfietstocht Rabobank

  Doe mee aan de Rabobank Sponsorfietstocht

  Op zondag 22 september vindt de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht plaats. Zoals je weet kunnen we met deze gezellige fietstocht geld verdienen voor onze verenigingskas. Steun onze vereniging en fiets ook (weer) mee!

  Meefietsen = geld verdienen!

  Voor iedereen die namens onze vereniging meefietst, stort de bank € 10,00 (voor de route van 30 km) of € 20,00 (voor de route van 60 km en de wielerroute) in onze clubkas. Van dat geld kunnen we leuke dingen doen voor onze leden. Vorig jaar leverde de Sponsorfietstocht € 380 op. Bovendien is het elk jaar weer een gezellige en sportieve dag. We mikken voor dit jaar op € 500! 

  Mobiliseer de hele familie

  We willen natuurlijk met zoveel mogelijk mensen meedoen. Hoe kun je daarbij helpen? In de eerste plaats door zelf mee te fietsen. En in de tweede plaats door anderen te mobiliseren: vrienden en vriendinnen, ouders, kinderen, buren, opa’s en oma’s. Iedereen die namens onze vereniging deelneemt levert geld op, dus hoe meer zielen hoe meer vreugd.

   

  Zet de datum alvast op de kalender. Begin september vragen we U in te schrijven.

 • voorspeelmiddag

  Afgelopen zondag, 17 maart, was er in gebouw Nové van 14 tot 16 uur een voorspeelmiddag gepland voor de leerlingen van Harmonie Nootdorp. Ik ging er op tijd heen om nog wat te helpen klaar zetten in de zaal. Maar wat bleek …. Er kon nog niets worden klaar gezet. Overal waren groepjes muzikanten bezig om nog wat in te spelen onder leiding van hun docent. Vaders en moeders liepen met jassen en tassen te slepen en jongere broertjes en zusjes maakten de gangen onveilig. Het was een drukte van jewelste.

  Toch maar zien op tijd te beginnen. Het programma bevatte 29 onderdelen. De kinderen speelden alleen, samen met hun docent, of in ensembles. Er was natuurlijk een verschil in ontwikkeling te horen. Het aantal jaren les liep uiteen van 4 ½ jaar tot een ½ jaar, maar ik was verbaasd om te horen en zien hoe veel muziek die startertjes al uit hun instrument kregen in die korte tijd. En ik was ronduit trots op het niveau van degenen die al langer op les zitten.

  Hoewel het moeilijk was om iedereen stil te krijgen bij het openingswoord was er onverdeelde aandacht bij de presentaties van de kinderen. Piet van Hagen leidde iedereen op een vlotte manier door de middag. Het is niet mogelijk om alle deelnemers te bespreken, maar een uitzondering maak ik voor het optreden van de familie Schramp, moeder Willemijn op klarinet, begeleidde dochter Xandra op dwarsfluit ( half jaar les) en zoon Matthijs op klarinet (1 ½ jaar les) en voor het optreden van alle fluitleerlingen van Juf Wenny die met een leuke act zorgden voor de uitsmijter van de middag. Dit is op een filmpje te bekijken op de website van de vereniging. Voor de foto's kunt u hier klikken.

  Aan het eind was er een oorverdovend applaus voor de docenten die met veel geduld en vakkennis hun leerlingen de kneepjes van het muziekvak bij brengen.

  Een trotse voorzitter,

  Kees Sluis

 • 17 maart voorspeelmiddag leerlingen

  Zondag 17 maart organiseert Harmonie Nootdorp van 14.00 tot 16.00 uur een voorspeelmiddag voor leerlingen in Nové, Dorpsstraat 13 Nootdorp. Gratis entree.

  Voor degenen voor wie dit nieuw is: het wordt een leuke middag, waar de leerlingen in diverse samenstellingen te horen zullen zijn. Het leuke is ook dat je nu eens niet alleen jezelf hoort, of het orkest waarin je speelt, maar je hoort ook hoe anderen het er van af brengen en ziet verrassende combinaties van spelers.

  Deze middag is vrij toegankelijk voor iedereen die het horen wil, vaders, moeders, broers, zusjes, opa's, oma's enz. Er zijn koffie, thee en drankjes te koop.
 • Voorjaarsconcert zondag 24 maart in teken van Opera en Musical

  Geslaagd Voorjaarsconcert

  Buiten was het volop winter tijdens het voorjaarsconcert van de Harmonie, maar binnen was het warm in Nové en klonken vrolijke klanken. Het programma bevatte muziek van het thema opera en musical. Na een inleiding met muziek van Carmen en The Last Rose of Summer kwam de muziek van Miss Saigon op de lessenaars. Dit werk van de Nederlandse componist Johan de Meij vergt veel van muzikanten en publiek, zowel qua lengte als niveau. Maar na afloop klaterde een welverdiend applaus op. Het was een mooie uitvoering, maar het miste nog uitgebreid slagwerk. Voor de gelegenheid was het orkest van Nootdorp uitgebreid met een aantal muzikanten van Excelsior Pijnacker. Deze verenigingen hebben elkaar sinds het afgelopen Kerstconcert gevonden.

  Ook na de pauze was en nog interessante muziek te horen uit de musical west Side Story en Paris Montmartre en de ouverture van de Rock opera Tommy van The Who. Met een paar vrolijke tussendoortjes met klezmer en bluesmuziek was het programma compleet. De aanwezigen hebben er van genoten en wie er niet was heeft iets gemist.

  Kijk naar de foto's. • Workshop "Musiceren, studeren en het brein" groot succes

  Zaterdag 2 februari stroomt Nové tegen tweeën vol met nieuwsgierige leerlingen en ouders. Ze hebben zich aangemeld voor de workshop "Musiceren, studeren en het brein".

  Op uitnodiging van Harmonie Nootdorp vertelt Wieke Karsten hoe je met veel plezier goed kunt oefenen. Met aanstekelijk enthousiasme laat ze zien dat je muziek maakt met je hele lijf. Het publiek mag daar natuurlijk niet bij blijven zitten en doet vrolijk mee met oefeningen op het bekende liedje “Vader Jakob”. We moeten de puls van het liedje voelen, het ritme klappen en ook nog eens tegelijk meezingen, de tekst veranderen, hoger of lager zingen en erbij gebaren. Allemaal voorbeelden van het gebruik van puls en ritme, klank, verbeelding en creativiteit. Dingen die meespelen als je muziek maakt.
  Na deze uitleg mogen leerlingen een stukje spelen dat ze geoefend hebben. Wieke geeft bij iedereen aanwijzingen hoe je het makkelijker of beter kunt spelen. Het publiek helpt daarbij door mee te tellen, mee te zingen of tekst bij de muziek te verzinnen. Je hoort meteen dat het werkt. Maar voor iedereen geldt de “Wet van Wieke”, eerst de puls voelen en de melodie in je hoofd horen voordat je gaat spelen. Al doende krijgen we een hoop tips en een goed idee van de werkwijze van Wieke, waar we zeker ons voordeel mee kunnen doen.
  Aan de reacties te zien is het een meer dan geslaagde workshop.

 • Jeugdleden stappen over naar het grote orkest

  Met ingang van 2013 heeft het orkest een flinke versterking gekregen van jeugdleden bij de trompetten, fluiten en saxofoons.

  Vier jaar na de start van het eerste scholenproject is het zover dat jonge muzikanten uit deze lichting aan kunnen schuiven bij het grote orkest. De dirigenten Jesse van der Ham van het opleidingsorkest en Klaas van Slageren van het grote orkest zijn het erover eens geworden dat deze overstap verantwoord gemaakt kan worden. Toch is het even schrikken als je voor het eerst met nieuwe muziek meteen mee moet doen. Maar met ervaren muzikanten om je heen en de degelijke opleiding in het opleidingsorkest zijn we er zeker van dat Rob, Emiel, Jeroen, Jelle en Michiel op trompet, Carmen en Louise op fluit en Jeroen op saxofoon snel zullen wennen en hopelijk nog vele jaren met plezier mee zullen spelen.
  Voorlopig spelen de jeugdleden alleen voor de pauze mee en blijven ze ook in het opleidingsorkest spelen.

 • Workshop "Musiceren, studeren en het brein" door Wieke Karsten, zaterdag 2 februari in Nové

  Zaterdag 2 februari verzorgt Wieke Karsten in gebouw Nové twee workshops "Musiceren, studeren en het brein", één voor de jeugd tot 14 jaar en ouders om 13.00 en één voor de volwassen leden om 15.00 uur. 

  Unieke kans voor onze leden, ouders en docenten om te leren hoe je thuis en in de les het meest effectief en plezierig kunt musiceren en studeren.

  Informatie over de workshop

  Kennis over hoe de hersenen werken geeft nieuwe inzichten over musiceren en studeren. Wat is het tijdspad tussen een eerste ‘Ja, ik kan het!’ ervaring en het automatiseren van ons spel? Wat moeten we doen om ook op het podium op ons hoogste niveau te spelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we tijdens het spelen in de juiste ‘state of mind’ zijn? Hoe effectief is het speelse oefenen van jonge kinderen en waarom vinden we oefenen vanaf de puberteit (nog) lastiger? Hoeveel dagelijkse minuten zijn eigenlijk nodig om te leren musiceren?

  In de workshop zullen we ingaan op hoe een leerproces zich in ons brein afspeelt, hoe we het meest effectief kunnen oefenen, wat de rol is van aandacht en zintuigen en zullen we bespreken hoe flinterdun de scheidslijn is tussen plezier en frustratie.

   De middag bestaat steeds uit twee delen: een eerste blok waarin we de theorie van deze onderwerpen langslopen en een tweede blok waarbij een aantal spelers, aan de hand van de theorie, een en ander zal uitproberen.

  Voor meer informatie:

  www.wiekekarsten.nl

  http://aandachtvoordemusicus.wordpress.com/

 • kerstrepetitie jeugd

  Dinsdag 19 december hebben we het jaar afgesloten met een kerstrepetitie waarbij de ouders van de leerlingen aanwezig mochten zijn. Onder leiding van Jesse van der Ham brachten de leden van de startersgroep en het opleidingsorkest wat kerstmuziek ten gehore. Gaandeweg ging het steeds beter klinken, maar dat is ook de bedoeling bij een repetitie. Voorzitter Kees overhandigde Jesse aan het eind van de repetitie een kerstpakketje om hem te bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar.

  Wat later in de week hadden de leerlingen van dwarsfluitjuf Wenny een leuke afsluiting van het jaar met een feestelijke kerstles, waar niet alleen maar muziek gemaakt werd, maar ook leuke spelletjes werden gedaan. Alle foto's.

 • kaarsjesavond


  Op woensdag 12 december traden bij de Nootdorpse kaarsjesavond in de Dorpsstraat een aantal ensembles van onze vereniging op. Bram had met zijn trompetklas weer een aantal leuke stukjes ingestudeerd. Deze jongens hadden het druk, want ook het opleidingsorkest onder leiding van Jesse van der Ham is van de partij. Aangevuld met een paar mensen uit het harmonieorkest laten ze hun kerstrepertoire klinken. Ook een koperensemble bestaande uit orkestleden van Nootdorp en Pijnacker deed mee. Dit koperensemble is ook te horen bij het kerstconcert van zondag 16 december in de aula van het Stanislascollege in Pijnacker. Foto's van dit optreden.
 • gezamenlijk Kerstconcert met Excelsior

  Nootdorp/Pijnacker Zondagmiddag 16 december om 15.00 uur verzorgden Harmonie Nootdorp, Harmonie Excelsior, kinderkoor Jeladiem en zangduo Rob Neeleman en Eva Friebel een gezamenlijk kerstconcert. Het optreden vond plaats in de aula van het Stanliscollege aan de Sportlaan 3a te Pijnacker. 

  Excelsior en Harmonie Nootdorp hadden dit jaar besloten om de krachten te bundelen voor een feestelijk Kerstconcert met gastoptredens van Eva en Rob en het kinderkoor Jeladiem. Beide orkesten, koor en gastmuzikanten hadden hard geoefend op een programma waarin zowel samen, afwisselend als apart werd gespeeld en gezongen. Tijdens het concert kon het publiek ook nog genieten van een prachtige video presentatie die door Piet van Hagen in elkaar gezet was.

  Onder grote belangstelling van het publiek dat voor een volle aula zorgde werd een prachtig programma neer gezet.
  Kinderkoor Jeladiem, onder leiding van Marjan Schellingerhout zong mooie traditionele, maar ook vlotte eigentijdse kerstliedjes. Met de liedjes “ Er is een Kindeke” en “Luidt klokjes kling” is er gelegenheid voor het publiek om mee te zingen. Eva en Rob verzorgden een paar intieme luisterliedjes.
  Het merendeel van de stukken voor de harmonieorkesten waren bekende kerstliedjes uit de lichte muziek zoals All you want for Christmas, Winter wonderland en It’s beginning to look like Christmas. Er kwamen ook arrangementen aan bod van de twee dirigenten zelf. Jurgen van Groningen Schinkel, dirigent van Excelsior maakte een swingend arrangement voor “Mary did you know?” dat door beide orkesten samen met Eva en Rob werd vertolkt. Het concert werd afgesloten met een grote finale waarin iedereen meedeed, “We wish you a merry Christmas” in een bewerking van Klaas van Slageren, de dirigent van Harmonie Nootdorp.
  Na afloop van het concert was er gelegenheid om nog wat gezellig na te praten en te genieten van een hapje en een drankje. We konden terugkijken op een zeer geslaagd concert.

  Fotoreportage

 • solisten concours 2012


  Voor een volle zaal met belangstellenden hebben op zondagmiddag 18 november zo'n 20 jonge mensen deel genomen aan het solisten concours. De aanwezigen werden getracteerd op muziek van diverse niveaus. Het ging van Andries Bakker, die pas 8 weken les heeft en ons liet horen dat hij al een aantal ritmes onder de knie heeft op slagwerk, tot Pieter Visser die al 7 jaar les heeft en met een moeilijk stuk muziek op het toneel stond. Zoals de titel zegt, er waren solisten, maar ook kleine ensembles mochten zich inschrijven. Dat leverde logische ensembles op zoals 2 klarinetten of dwarsfluiten, maar ook heel verrassende zoals Esther Bennis, die met haar vader optrad. Samen vormden ze een duo op altsax en bastrombone. Kortom het was een leuke en verrassende middag. Een aantal deelnemers liet zich begeleiden door een piano, bespeeld door Inge Aangenendt. Zij kweet zich uitstekend van deze lang niet gemakkelijke taak. De organisatie lag in de betrouwbare handen van onze secretaris Annemarie Sluis. De deskundige jury werd gevormd door Wenny Roeffen en Jesse van der Ham met als jury secretaris voorzitter Kees Sluis.

  In de categorie solisten onder de 11 jaar won Jasmijn Dol op dwarsfluit; bij de solisten boven de 11 jaar was het Jelle Swartjes op trompet. Bij de ensembles gingen Roshan Vissen en Kevin Laban op slagwerk met de beker naar huis.  Zie de complete fotoreportage

 • 18 november Solistenconcours

  Zondag 18 november vindt in gebouw Nové het Solistenconcours van Harmonie Nootdorp plaats van 14.00 -16.00 uur.

  Naast de voorspeelmiddag die Harmonie Nootdorp traditioneel houdt in het voorjaar presenteert de vereniging voor het eerst sinds lange tijd weer een Solistenconcours. 16 leerlingen en leden van het harmonie orkest hebben zich opgegeven voor verschillende instrumenten. 

   

   

   

   

   

   

  Een deskundige jury, bestaande uit muziekdocenten van de vereniging, beoordeelt de kandidaten en brengt een jury rapport uit. Familie, bekenden en belangstellenden zijn van harte welkom bij deze optredens. Tussen de optredens en tijdens het juryberaad is de bar open voor koffie, thee en limonade. 

 • Zeer geslaagd Najaarsconcert met gastoptreden van Mirjam van der Beek

  Zondag 8 oktober heeft de vereniging een zeer geslaagd najaarsconcert gegeven In Cultura te Nootdorp.
  Om twee uur heet Charles Aangenendt iedereen van harte welkom op het Najaarsconcert. Hij is vandaag de presentator en geeft toelichting bij de gespeelde nummers.
  Het concert begint met een optreden van de startersgroep onder leiding van dirigent Jesse van der Ham, die vanaf de zomervakantie het stokje heeft overgenomen van Lennart Winter. Met drie stukken van Jan de Haan laat de startersgroep horen dat ze al goed gewend zijn aan de nieuwe dirigent. Als ze de klompendans spelen, stampt het publiek enthousiast mee.
  Het opleidingsorkest speelt twee mooie evergreens die vooral bij de oudere luisteraars jeugdsentiment oproepen. Voor de jongeren is de filmmuziek uit Pirates of the Caribbean een oude bekende. Ook dit orkest staat onder leiding van Jesse van der Ham.
  Als laatste voor de pauze speelt de slagwerkgroep onder leiding van Fery Vogelaar. Bij het stuk African impression wordt er ademloos geluisterd en gekeken. Met behulp van een vogelfluitje, diverse percussie instrumenten en de prachtige achtergrond dia’s van Piet van Hagen wordt de reis door Afrika bijna tastbaar. Na dit gevoelige nummer is het tijd voor spierballentaal met de stukken Hands en Played a Live (Bongo song).

  Na de pauze neemt voorzitter Kees Sluis het woord, want hij kan trots melden dat zijn dochter Annemarie 25 jaar lid is van Harmonie Nootdorp. Hij speldt de bijbehorende speld op en leest de  oorkonde van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden voor. In al die jaren is Annemarie niet alleen een trouw lid van de vereniging, maar ook een drijvende kracht achter het opleidingsorkest en een bekwaam secretaris . Hierna zet de Harmonie het concert voort met Westside Story van Leonard Bernstein. Dirigent Klaas van Slageren loodst het orkest bekwaam langs alle tempowisselingen en lastige passages. Emoties komen volop tot uiting in het dramatische verhaal van Miss Saigon.

   

  De Suite from Moulin Rouge in een arrangement van Klaas van Slageren en met zang van Mirjam van der Beek vormt het hoogtepunt van het concert. De heldere en krachtige stem van Mirjam vult het geluid van het orkest mooi aan en vormt een perfect tegenwicht. Dankzij de mooie belichting en zorgvuldige instelling van de geluidsinstallatie door Pascal Beuman krijgt het publiek goed uitgebalanceerde uitvoering te horen en dat is aan het applaus na afloop te merken. Via het swingende stuk Birdland en meezingers uit Mama Mia van Abba wordt het concert afgesloten met een grote finale door alle orkesten en de zangeres samen. Let me entertain you van Robby Williams en in een arrangement van Klaas is een pakkend slot waar iedereen zijn deel aan heeft. Voor de jeugdleden een stimulerende ervaring met het spelen in het grote orkest. Na afloop van het concert valt uit de reacties van het publiek op te maken dat het een van de betere optredens van de laatste jaren is.

  Voor meer foto's .........>

  Voor video.............>

 • workshops voor kinderen

  Op de zaterdagen 29 september en 6 oktober krijgen 135 basisscholieren de kans om tijdens workshops nader kennis te maken met een muziek instrument. Op 6 oktober mogen ze dan ook nog eens mee spelen met het opleidingsorkest van Harmonie Nootdorp. Dat vormt dan de afsluiting van het project voor de basisscholen, gericht op de groepen 5 en 6. 

  De opkomst is ongekend groot. Kinderen vinden muziek maken cool en genieten van deze gelegenheid. Soms valt het niet mee om het onder de knie te krijgen, maar volgende week is er een nieuwe kans.

  Bekijk hier alle foto's van de workshops.

 • workshops voor kinderen


  Op de zaterdagen 29 september en 6 oktober krijgen 135 basisscholieren de kans om tijdens workshops nader kennis te maken met een muziek instrument. Op 6 oktober mogen ze dan ook nog eens mee spelen met het opleidingsorkest van Harmonie Nootdorp. Dat vormt dan de afsluiting van het project voor de basisscholen, gericht op de groepen 5 en 6. 

  De opkomst is ongekend groot. Kinderen vinden muziek maken cool en genieten van deze gelegenheid. Soms viel het niet mee om het onder de knie te krijgen.

  Bekijk hier alle foto's van de workshops.

  Op zaterdag 6 oktober werd het hele project afgesloten met een aantal miniconcertjes gegeven door de deelnemers samen met het opleidingsorkest van Harmonie Nootdorp. Het leverde prachtige plaatjes op die werden gemaakt door trotse ouders, mensen van de Harmonie en Sjaak Oudshoorn van Telstar/Eendracht. Na afloop waren er veel ouders die hun kind inschreven voor muzieklessen bij de Harmonie. Klik hier voor de foto's.

 • Najaarsconcert in teken van Musical

  Zondagmiddag 7 oktober verzorgt Harmonie Nootdorp van twee tot vier uur in CulturA het jaarlijkse Najaarsconcert. Kaarten à €10 bestellen per mail: voorzitter@harmonienootdorp.nl. U krijgt dan instructies over de betaling.

  Na het thema “dansen” van vorig jaar komt de muziekcommissie in samenspraak met dirigent Klaas van Slageren nu met een Musical programma. Klaas heeft als trombonist bij diverse musicals affiniteit met dit genre opgebouwd en arrangeert ook zelf voor harmonie orkest. Als voorzitter Kees ook nog eens op de Verbeelding een gesprekje aanknoopt met zangeres en pedagoog Mirjam van der Beek en haar uitnodigt voor een optreden met de harmonie, dan zijn alle ingrediënten aanwezig voor een aansprekend concert. Zij zingt mee met nummers uit Moulin Rouge en de finale “Let me entertain you” van Robby Williams, een gezamenlijk optreden van alle orkesten samen.

  Jesse van der Ham die het stokje als dirigent heeft overgenomen van Lennard speelt met de starters groep drie stukken van Jan de Haan en twee evergreens en filmmuziek uit Pirates of the Caribbean met het opleidingsorkest.

  Bij de slagwerkgroep van Ferry Vogelaar gaan weer alle remmen los met nummers als African impression, Hands en Bongo song.

 • Basisschoolgroepen 5 en 6 op bezoek bij de Harmonie

  Donderdag 20 september komen om negen uur stipt de eerste groepen Nové binnen voor de introductielessen bij de vereniging. De intrumenten staan klaar en docenten zijn gereed om de leerlingen te ontvangen. De leerlingen hebben al veel geleerd met de leskoffer Windkracht 6 en de bijbehorende DVD, maar als ze de docenten echt horen spelen, dan is dat veel mooier en spannender. Ze zitten te popelen om de instrumenten zelf te proberen.

  Bij het slagwerk kan idereen direct meedoen. Ferry leert de leerlingen in een klein kwartier een melodietje, zo snel kan dat gaan. Bij de houtinstrumenten is het een stuk moeilijker om geluid uit een klarinet of dwarsfluit te krijgen. Gelukkig gaat het op de saxofoon wat makkelijker. Bij de koperinstrumenten is de bastuba favoriet, daar wil iedereen wel op spelen. Ook de felgekleurde trombones zijn in trek.

  Na drie introductielessen heeft iedereen rode wangen van de inspanning en enthousiasme, maar zit de tijd er helaas op. De volgende groepen staan al weer klaar! Gelukkig zijn er nog gratis worksshops voor de liefhebbers.

  foto's van 20 september

  foto's van 21 september

  foto's van 24 september

  foto's van 27 september

 • Verenigingenmarkt in de Parade

  Op zaterdag 15 april was Harmonie Nootdorp opnieuw te vinden op het Paradeplein. Deze keer was er een verenigingenmarkt waar onze vereniging een kraam had midden tussen de sportverenigingen. Het podium werd gebruikt voor spinningdemonstraties en voor optredens van onze muziekvereniging. In het begin van de middag trad een groep trompetleerlingen van Bram Soentjes aan met een spetterend optreden. Het waren Jeroen, Emiel, Rob en Michiel. Jelle moest helaas afzeggen i.v.m. de voetbal. Bij de Muppet Show kregen ze versterking van Piet op de sousafoon. Na afloop kregen ze een verdiend applaus. 

  Om 14 uur was er een tweede demonstratie, ditmaal van leden van het groot orkest. Met een man of 12 hebben we verschillende muziek gespeeld, varierend van blues en walsen van Strauss, tot Egerlandermuziek.

  Bij de kraam hebben we een aantal belangstellende mensen van informatie voorzien. Veel kinderen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om instrumenten uit te proberen. Het was een geslaagde dag.

  Meer foto's...

 • Gemoedelijke ensemblemiddag

  Op een zonovergoten Paradeplein druppelen rond tweeën de eerste muzikanten binnen voor hun optreden op de ensemblemiddag. Helaas is de slagwerkgroep door ziekte verhinderd en begint de middag met het Nootdorps Fagot trio. In het rustige nazomer weer komen de sonore klanken van dit instrument goed tot hun recht. Bij de optredens van de leerlingen valt het op hoe onbevangen en degelijk zij hun aantrekkelijke repertoire brengen. Ondertussen beginnen de bankjes op het plein al aardig vol te raken en blijft het winkelend publiek staan luisteren.

  Leden van het orkest zijn te horen in een gemengde groep van 7 blazers en een slagwerker, een saxofoonkwartet en een koperkwartet. Ze spelen met zichtbaar plezier en geven een inkijkje in hun muzikale voorkeuren en kunnen. Tegen vieren sluit een groep de middag af met vlotte Egeländer muziek. Het is een geslaagde middag, waarin publiek en spelers volop genieten . Zeker de moeite waard om volgend jaar te herhalen. Meer foto's op Picasaweb
 • 8 september Ensemble middag Paradeplein

  Zaterdag 8 september verzorgen leden van Harmonie Nootdorp en gastmuzikanten tussen 14.00 en 16.00 uur een ensemble middag op het Paradeplein te Nootdorp.

  De vereniging kent een lange traditie van voorspeelmiddagen, waarin vooral leerlingen in kleine ensembles hun muzikale kunnen laten horen. Dat zijn altijd gezellige optredens voor een enthousiast publiek van vrienden, bekenden en familie. Met de organisatie van een Ensemble middag stelt Harmonie Nootdorp ook de leden van het orkest in staat om in verschillende formaties voor een groter publiek in de schijnwerpers te staan. Deze oproep heeft veel creativiteit losgemaakt en een bonte waaier aan ensembles en muziekstijlen opgeleverd. Om een tipje van de sluier op te lichten een globaal overzicht van de optredens.

  Er zijn verschillende familie-ensembles die stukken spelen voor dwarsfluit en/of klarinet. De basinstrumenten uit het orkest komen op de voorgrond te staan met het Nootdorps fagottrio, een kwartet met euphonium en bas en een duet voor fagot en bariton sax. De slagwerkgroep zorgt zoals altijd voor spektakel en twee gewaagde duetten. Onze trompettist met Zuid Duitse roots brengt met collega’s onvervalste Egeländer muziek voor nog een vleugje vakantie gevoel en ook het klassieke saxofoonkwartet ontbreekt uiteraard niet. Samen met een ensemble voor twaalf blazers en slagwerk is er deze middag voor elk wat wils.

 • Project basisscholen van Harmonie Nootdorp van start

  Met het uitreiken van de leskoffers aan de leerkrachten van groep 5 en 6 van alle Nootdorpse basisscholen is het muziekproject Windkracht 6 van start gegaan.

  Het project valt in 3 delen uiteen. In het eerste deel gaan de leerkrachten zelf met de kinderen aan het werk met de inhoud van de leskoffer. Ze leren over blaas- en slagwerkinstrumenten en de verschillende orkesten die met deze instrumenten te vormen zijn. Ze volgen daarvoor de hoofdpersonen van een dvd, kinderen die zelf op verschillende instrumenten lessen volgen en daarmee in een orkest muziek maken.

  Vervolgens worden alle groepen 5 en 6 in gebouw Nové uitgenodigd als gast van de Harmonie. Ze maken daar in een circuit van 3 lessen door muziekdocenten van de Harmonie kennis met de wereld van de muziek op koperblaasinstrumenten, op houtblaasinstrumenten en op slagwerkinstrumenten. Bij het vertrek krijgen ze een flyer mee met een invulstrook waarmee ze zich kunnen opgeven voor deel drie, de workshops. Deze zijn aansluitend aan het schoolproject op 29 september en 6 oktober. Dat zijn 2 workshops waarin ze in groepjes van 4 á 5 kinderen echt les krijgen op een instrument naar keuze.

  Na de tweede workshop mogen de kinderen het project afsluiten samen met het opleidingsorkest van de Harmonie, waar kinderen in meespelen van vorige edities van dit project. Ouders en andere belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Kinderen die door dit alles erg enthousiast geworden zijn kunnen zich dan opgeven voor muziekles bij de Harmonie.

  Dit project is mogelijk gemaakt door een gulle donatie van Fonds 1818.

 • Zonnig en winderig Paradeconcert

  Op een zonnig, maar winderig Paradeplein heeft het winkelend publiek afgelopen zaterdag 23 juni kunnen genieten van het optreden van Harmonie Nootdorp.
  Onder het toeziend oog van een flinke rij toeschouwers begon de slagwerkwerkgroep onder leiding van Ferry Vogelaar met een mooi uitgewerkt nummer, waarin het tiental slagwerkers evenwichtig en met aandacht voor elkaar samenspeelde. Een korte impressie hiervan staat op video, evenals het tweede nummer. In het nummer Hands bleven de trommelstokken opgeborgen en liet de groep op bongo's en conga's het echte Latin geluid horen. Het optreden van de slagwerkgroep werd afgesloten met een energieke uitvoering van het welbekende Played a live van het Safri duo. Het aanstekelijke duel tussen de twee solisten leverde een warm applaus op.

  Het Harmonieorkest zette het concert voort met de opgewekte Florentiner mars, muziek die goed past bij het sfeervolle Paradeplein en de zomerse terrassen rondom. Onder leiding van Klaas van Slageren kwam de melodieuze filmmuziek van Jurrassic Park en de Hunchback of the Notre Dame tot leven en bleef ondanks de harde wind goed overeind staan. Met de ritmische “buiten” nummers Klezmer Karnaval (geluid is slecht door de wind) en Birdland kon het orkest echt los, het is stevige muziek dat het hele plein vult. Voor het het feest der herkenning zorgde het nummer Hollandse Hits, dat zo langzamerhand voor de Harmonie wel een klassieker genoemd mag worden. Het optreden werd afgesloten met een swingende Blues Factory van Jacob de Haan. Gezien de reacties van het publiek mag van een geslaagd optreden gesproken worden. Fotoreportage.

 • Paradeconcert 23 juni

  Zaterdag 23 juni verzorgen Harmonie Nootdorp en de slagwerkgroep tussen 14.00 en 15.00 uur een openluchtconcert op het Paradeplein.

  Dankzij de medewerking van de winkeliersvereniging van de Parade kan Harmonie Nootdorp haar reeks voorjaarsconcerten afsluiten met een optreden op het Paradeplein.
  Het winkelend publiek kan genieten van vrolijke marsen, eigentijdse pop en filmmuziek. Onder leiding van dirigent Klaas van Slageren wil het orkest met dit gevarieerde programma tevens iedereen bedanken die aan onze inzamelingsactie voor het instrumentenfonds heeft bijgedragen.

  Dat Harmonie Nootdorp een vereniging is voor jong en oud is te horen bij het optreden van de slagwerkgroep. Een club enthousiaste jongeren onder leiding van Ferry Vogelaar gaat los met nummers voor diverse groepen instrumenten. In verschillende samenstellingen laten zij hun ritmische kunnen horen.

 • spaar mee met kassabonnen actie jumbo

  Vanaf 7 juni kunnen leden en supporters van Harmonie Nootdorp kassabonnen sparen van de Jumbo Supermarkt. We verdienen daarmee een half procent van de opgetelde totalen. Dus hoe meer deelnemers, hoe meer geld er wordt verdiend. Op die manier sponsort de Jumbo onze vereniging. Elke dinsdag staat er een doos klaar in Nové waar de kassabonnen in gedaan kunnen worden. Eens in de maand kunnen we declareren. Bewaar uw bonnen in de zomervakantie!
 • opbrengst inzamelingsactie €3250,77

  Als ik dinsdag om kwart voor zeven bij Nové aankom is het al gezellig druk. De collectebussen, looplijst en plattegronden liggen al klaar, zodat we direct kunnen beginnen. Door het mooie weer heeft iedereen er zin en zijn we in twee dagen bij bijna alle Nootdorpse huishoudens langsgeweest.

  Je merkt dat de harmonie breed wordt gewaardeerd en dat men er graag wat geld voor over heeft. Het resultaat is er dan ook naar: €3250,77. Een flink bedrag dat goed van pas komt voor het instrumentenfonds.

  Iedereen die heeft bijgedragen, hartelijk dank.

 • Harmonie presenteert zich met nieuw repertoire

  In een goed gevuld Nové heeft het publiek afgelopen zondag 20 mei genoten van het gecombineerde optreden van de slagwerkgroep en het harmonieorkest.

  De slagwerkgroep beet het spits af met het strak uitgevoerde nummer Short and snappy. De spelers lieten overtuigend horen dat tempo en maatsoort wisselingen geroutineerd en betrouwbaar worden uitgevoerd. In het nummer Hands bleven de trommelstokken opgeborgen. Op bongo's, conga's en cajon, een Peruaanse trommelkist, liet de groep een echt Latin geluid horen.

  De slagwerkgroep is een goede voedingsbodem voor muzikaal talent. Dirigent Ferry Vogelaar kon dan ook trots aankondigen dat zijn leerling Ricardo de dag ervoor zijn Hafabra praktijkexamen A had gehaald. Proficiat! Het optreden van de slagwerkgroep werd afgesloten met een energieke uitvoering van het wel bekende Played a live van het Safri duo.

  Het harmonieorkest zette het concert voort met de klassieke en beroemde Florentinermars en het dramatische en avontuurlijke sprookje Rapunzel op muziek van Bert Appermont.

  Na de pauze was het tijd voor nieuw repertoire. Onder leiding van dirigent Klaas van Slageren is het orkest op zoek naar haar muzikale mogelijkheden. Dit kwam tot uiting in het uptempo stuk Birdland van Joe Zawingel, een complex stuk dat wat betreft timing en ritme erg afwijkt van de klassieke nummers die ervoor werden gespeeld. Het orkest kwam er goed uit en het publiek wist het stuk te waarderen.

  Het lenteconcert werd ook gebruikt om de Suite from “Moulin Rouge” uit de gelijknamige Musical in een arrangement van Klaas uit te proberen voor publiek. Een stuk voor zang en orkest dat dit keer nog zonder zang werd uitgevoerd, maar op het najaarsconcert samen met een zangeres ten gehore zal worden gebracht. Het laatste stuk was een heerlijke authentieke blues, The Blues Factory van Jacob de Haan.

  Het optreden werd afgesloten met een dankwoord van de voorzitter Kees Sluis die er nog eens op wees dat Harmonie Nootdorp zich mede dankzij de gulle bijdragen tijdens de collecte voor het instrumenten fonds een goed instrumentarium kan veroorloven.

 • Geslaagd!

  Onze leerlingen Ricardo en Jelle gingen zaterdag 19 mei op voor hun praktijkexamen HaFaBra A.

  Het theorie diploma hadden ze al op zak. De examens vonden plaats in Schipluiden bij Harmonie St Ceacilia, een vereniging waar we vaker mee samenwerken. 

  Toch wel een beetje zenuwachtig lieten de beide leerlingen aan een examinator van de bond horen wat ze waard waren op hun instrument. De examens zijn een goede gelegenheid om te laten horen hoe ver je bent gevorderd en om van een ervaren examinator te horen op welke punten je jezelf nog kunt verbeteren. Slagwerker Ricardo werd begeleid door zijn docent Ferry Vogelaar en trompettist Jelle door docent Bram Soentjens.

  Achteraf bleken de zenuwen nergens voor nodig geweest, want beide muzikanten slaagden met mooie cijfers. Van harte gefeliciteerd Ricardo en Jelle, Harmonie Nootdorp is er trots op er weer 2 gediplomeerde leerlingen bij te hebben. Natuurlijk ook de felicitaties voor de beide docenten, Ferry en Bram, die samen met de leerlingen naar dit examen toe gewerkt hebben. 

   

  Ricardo kunt u tegenkomen bij optredens van de slagwerkgroep. Jelle is 1e trompettist in het opleidingsorkest

 • Opleiding Harmonie Nootdorp werpt vruchten af

  Familie en belangstellenden hebben zaterdag 21 april in Nové genoten van een verzorgd optreden door de startersgroep en het opleidingsorkest.

  Onder leiding van dirigent Lennart Winter begon de startersgroep met de nummers Guns 'n' and cowboys en Mini en maxi. Het orkest liet horen dat ze de dirigent al goed kunnen volgen. De tempowisselingen en verschillen in dynamiek werden netjes en muzikaal uitgevoerd. Een hele prestatie voor een beginnend orkest.

  Het opleidingsorkest speelde negen stukken uit 10 pictures for youth bands. Hierin komen verschillende muziekstijlen voorbij zoals een wals, een ballade en een stevig rocknummer. Het is bij deze stukken een hele kunst om direct bij aanvang meteen het goede ritme en tempo op te pakken en de sfeer van het genre te laten klinken. Lennart vertelde dat het orkest daar de laatste weken nog hard op heeft geoefend en dat was te horen. Hij wist het orkest te enthousiasmeren en leidde ze met vaardige hand langs alle nummers. Uit de reacties van het publiek viel op te maken dat het de muziekkeuze en de uitvoering waardeerde. Klik hier voor een fotoreportage.

  Rest nog te vermelden dat het opleidingsorkest op zoek is naar een slagwerker. Dankzij de gulle bijdrage tijdens de jaarlijkse collecte voor het instrumentenfonds staat er een prachtig en gloednieuw drumstel te wachten op wie maar mee wil spelen.

 • optreden startersgroep en opleidingsorkest

  Zaterdag 21 april verzorgen de startersgroep en het opleidingsorkest om 15.30 uur een optreden in Nové.

  Onder leiding van dirigent Lennart de Winter hebben de startersgroep en het opleidingsorkest zich voorbereid voor een muzikale voorjaarsmatinee.

  Lennart slaagt erin om de jonge muzikanten van de startersgroep die nu een dik jaar muziekles hebben goed naar elkaar te laten luisteren en enthousiast mee te spelen. Het is een serieuze groep die met zichtbaar plezier samenspeelt.

  Het opleidingsorkest staat inmiddels stevig in de schoenen. Drie jaar na de start van het scholenproject speelt het orkest zelfverzekerd en met bravour voor publiek. Het niveau van de stukken gaat gestaag omhoog en vormt zo een mooie springplank voor meespelen in het harmonieorkest.

  Het belooft een aangename muziek middag te worden.

 • Verslag reis Ryanne naar Wit Rusland

  Omdat jullie waarschijnlijk wel nieuwsgierig zijn naar wat er met jullie instrumenten, bladmuziek en financiële bijdragen is gebeurd voor mijn project in Minsk vorige maand, heb ik een kort verslag geschreven van wat Sergey, Willem en ik met hulp van jullie allen hebben kunnen doen in het verre Minsk. Het is een onvergetelijke en bijzondere ervaring geworden, die ik graag wil delen met iedereen die dit mede tot stand heeft gebracht.

  Na weken repeteren, drie try-out concerten, twee benefietconcerten, diverse inzamelingsacties en enorme stapels regelwerk vertrokken we op 1 februari dan echt met onze eigen instrumenten én een extra koffer vol met instrumenten en spullen voor de muziekschool in Minsk met Austrian Airlines via Wenen naar Wit-Rusland. Om daar midden in de nacht te arriveren in 30 graden onder nul.Tien dagen later kwamen we terug in Nederland, waar het in de tussentijd ‘Siberisch koud’ was geweest voor Nederlandse begrippen - maar waar wij het bijzonder aangenaam vonden met slechts -5! Wat maak je mee tijdens zo’n reis? Hieronder een korte impressie.

 • Voorspeel middag leerlingen 2012

  Zondag 11 maart verzorgden de leerlingen van de opleiding van Harmonie Nootdorp een muzikale middag voor familie, bekenden en andere liefhebbers.

  Na het welkomstwoord van voorzitter Kees Sluis volgde er vlotte en sprankelende serie optredens. Onder begeleiding van de muziekdocenten konden alle leerling laten horen wat zij in hun mars hebben. Van het prille Au claire de la lune op saxofoon tot een swingende Funky Beat op drumstel was er voor elke leerling op elk niveau een leuk stuk muziek voorhanden waarmee die zich kon presenteren.

  Drie jaar na de start het scholenproject, waarmee de opleiding van de Harmonie nieuw leven is ingeblazen, is goed te horen dat de leerlingen zich gestaag ontwikkelen en dat er echte talenten bij zitten. Dient nog vermeld te worden dat het afwisselende programma spetterend werd afgesloten met een collectief optreden van de leerlingen op trompet van docent Bram Soentjes.

  Klik hier voor alle foto's.

 • voorspeel middag

  Zondag 11 maart verzorgen de leerlingen van Harmonie Nootdorp van 14.00 tot 16.00 uur weer de jaarlijkse voorspeel middag in Nové.

  Docenten en leerlingen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om een aantrekkelijk programma samen te stellen. De voorspeelmiddag biedt onze leerlingen de gelegenheid om voor publiek op te treden en te laten horen wat ze op les en in het orkest allemaal al geleerd hebben. Door solo optredens, samenspel en ondersteuning door de docent komen de muzikale mogelijkheden van alle leerlingen die meedoen goed tot hun recht.

  Tussen de nummers door is de bar open voor een hapje en een drankje. Na afloop staat er bij de uitgang een trommel voor een bijdrage om de kosten van deze middag te dekken.

 • Gezellig benefietconcert brengt 550 euro op

  Familie, bekenden en belangstellenden hebben genoten van het gezellige benefietconcert "Muziek uit alle windstreken" voor muzieklessen in Wit-Rusland (Belarus).

  Na het welkomst woord en een uitleg over het muziekproject leidde klarinetdocent Ryanne Hofman het publiek met vlotte toelichtingen langs alle optredens. Leerlingen, groen en rijp speelden met flair en verve bekende melodieën en volksliedjes uit verschillende landen. Soms alleen, dan weer in verschillende samenstelling of samen met hun muziekdocent als ondersteuning. Tussen de nummers door speelden Ryanne, fluitdocent Wenny Roeffen en Sergey Smirnov op piano samen een aantal stukken dat zeer in smaak viel, waarvan een video opname te zien is. Ook Lennart Winter, de dirigent van het opleidingsorkest, liet een fraaie solo op trombone horen. Na de laatste swingende liedjes door een saxofoonkwartet werd het concert onder leiding van Lennart afgesloten met het volkslied van Wit -Rusland, gespeeld door iedereen die aan deze geslaagde middag had meegedaan. 

  Ryanne sloot de middag af met een bedankje aan iedereen die had meegedaan en Wenny en Kees Sluis in het bijzonder voor hun inzet en was aangenaam verrast met de opbrengst van het concert. Klik hier voor een fotoreportage van dit concert.

 • zondag 29 januari Benefietconcert Belarus

  Leerlingen, leden en docenten verzorgen zondag 29 januari om 14.00 uur in Nové het benefietconcert "Muziek uit alle windstreken" ten behoeve van muziekonderwijs in Wit-Rusland.

  De entree bedraagt 5 euro voor volwassenen en 4 euro voor kinderen.


  Project ‘Belarus’
  In februari 2012 zal klarinetdocente Ryanne Hofman met twee collega’s; de Nederlands-Canadese cellist Willem Stam en pianist Sergey Smirnov, die zelf afkomstig uit Minsk, afreizen naar Wit-Rusland (‘Belarus’) om in Minsk en omgeving concerten en masterclasses/muziekles te geven aan kinderen.

  Privé muziekles en de beschikking tot een goed muziekinstrument lijkt voor ons heel normaal maar is lang niet voor iedereen weggelegd, zeker niet in een land waar vele mensen ver onder de armoedegrens leven.
  Deze reis wordt door de drie musici geheel op eigen kosten gemaakt. Middels verschillende acties en benefietconcerten worden instrumenten ingezameld om te schenken aan de kinderen daar, en geld om dit project te bekostigen.
  Met de bescheiden toegangsprijs van €5/€4 kan iedere bezoeker aan het ‘Concert Belarus’ dus niet alleen een geweldig concert bijwonen, maar ook dit goede doel steunen.
  Voor de deelnemers is dit naast een mooie gelegenheid om op te treden voor hopelijk een volle zaal ook een goede aanleiding om stil te staan wat je met muziek voor een ander kunt betekenen.

  Vrijdag 27 januari kunt u dit goede doel ook steunen door een bezoek aan het concert in de Nieuwe Badkapel in Den Haag.

 • kerstrepetitie jeugd


  Op de laatste repetitie voor de kerst kwamen het opleidingsorkest en de startersgroep samen bijeen in de kerstsfeer. Er waren een heleboel ouders en brusjes mee gekomen om  daar getuige van te zijn. Eerst repeteerden het opleidingsorkest en de startersgroep apart. Daarna gingen ze samen aan de slag met een speciaal voor deze gelegenheid door Lennart de Winter gearrangeerd Jingle Bells. Om de feestvreugde te verhogen speelde Piet deze keer mee op zijn bas.  Kees maakte een filmpje van de uitvoering aan het eind van de repetitie waarop je zelf kan zien hoe goed het ging.
 • Geslaagd Kerstconcert 2011

  Nootdorp - Zondagmiddag 18 december stroomde de Bartholomeuskerk vol voor het gezamenlijke Kerstconcert van Harmonie Nootdorp, R.K. gemengd zangkoor Laus Deo en dansorkest Stumbling. Tussen de buien door was het meeste publiek gelukkig droog aangekomen en kon het genieten van een gevarieerd programma.

  Na het welkomstwoord van voorzitter Kees Sluis opende Harmonie Nootdorp onder leiding van dirigent Klaas van Slageren het concert met het mooie Italiaanse nummer Canzon Trigesimaquarta. Daarna volgde samenzang met het publiek en werd het stokje overgenomen door zangkoor Laus Deo onder leiding van Peter van Beijersbergen, dat haar optreden begon met enkele bekende klassiek nummers, zoals Es ist ein Ros en Zion hört die Wächter singen. Vervolgens was het tijd voor een gezamenlijk stuk door koor en harmonie.

  Deze stukken komen in de Bartholomeuskerk goed tot hun recht. Dirigent Peter Beijersbergen die in het verleden ook Harmonie Nootdorp heeft gedirigeerd zorgde ervoor dat de klanken elkaar prachtig aanvulden en door de akoestiek ter plaatse één geheel vormden. Samen met het late zonlicht door de gebrandschilderde ramen zorgde dat voor een intieme en sfeervolle atmosfeer. Na deze meer gedragen nummers kwamen de stevig neergezette eigentijdse kerstnummers uitgevoerd door de harmonie aan bod, een genre waar dirigent Klaas van Slageren zich goed in thuis voelt.

  Bij het swingende optreden van dansorkest Stumbling onder leiding van Rob Kijzers kon het publiek moeilijk stil blijven zitten en wiegde het zachtjes mee op het ritme van de muziek. Het slot nummer Let it snow!, uitgevoerd door harmonie, koor en dansorkest in een arrangement van Rob Kijzers was dan ook een waardige afsluiting van het Kerstconcert en werd beloond met een warm applaus. Nadat de dirigenten in de bloemen waren gezet konden de bezoekers dan ook met een tevreden gevoel naar huis.

 • Kerst met de trompet klas

  De trompet klas van Bram Soentjes zou, donderdag 7 december, in de Dorpsstraat gaan optreden met kerstliedjes vanwege de Lichtjesavond. Door de harde wind is de Lichtjesavond door de organisatoren afgelast. De trompetklas liet zich hierdoor niet uit het veld slaan. Samen met Bram hebben ze zich die avond bezig gehouden met oefenen van samenspel. Vanaf 19 uur gingen de kerstmutsen op en hebben ze voor een klein gehoor van ouders en voorzitter Kees hun kerstliedjes ten gehore gebracht. Een en ander is vastgelegd op video en voor iedereen te bekijken: liedje 1, liedje 2, liedje 3, liedje 4.
 • 18 december kerstconcert Bartholomeuskerk

  Harmonie Nootdorp, R.K. gemengd zangkoor Laus Deo en dansorkest Stumbling verzorgen zondag 18 december van 14.30 tot 16.00 uur een gezamenlijk Kerstconcert in de Bartholomeuskerk aan de Veenweg 36.

  In deze fraai gerestaureerde en sfeervolle kerk zingt Laus Deo onder leiding van Peter Beijersbergen naast de bekende kerstliederen ook enkele klassieke stukken, van Gregoriaans tot vroeg en hoog Barok. Samen met Harmonie Nootdorp onder leiding van Klaas van Slageren zingt het koor onder andere Jesu, joy of man's desiring op muziek van Bach. Het harmonieorkest speelt een aantal vlotte arrangementen die gebaseerd zijn op populaire en hedendaagse kerstliedjes. Tenslotte komt de swing uit de jaren veertig aan bod in het optreden van het dansorkest Stumbling onder leiding van Rob Kijzers. Hij arrangeerde speciaal voor een gecombineerd optreden van Stumbling, Harmonie Nootdorp en Laus Deo het nummer Let it snow! Let it snow! Let it Snow! Het belooft een smaakvol concert te worden waar de Kerstgedachte op diverse manieren muzikaal ten gehore wordt gebracht.

 • muzikale omlijsting Sinterklaastoneel 2011

  Op verzoek van Kinto hebben leden van Harmonie Nootdorp het jaarlijkse Sinterklaastoneel  in CulturA muzikaal opgeluisterd. Het publiek werd  bij binnenkomst onthaald op nummers uit de Sinterklaas mars en andere speciaal voor de gelegenheid gearrangeerde sinterklaasliedjes. Het publiek zong  in afwachting van de start van het toneelstuk vrolijk mee. Na de pauze  kwam Sinterklaas onder begeleiding van "Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht" zijn opwachting maken en bedankte het orkest voor de mooie muziek.

  Sinterklaas is erg blij met de muziek van het orkest

  Bij alle vier de optredens waren er zo'n 10 tot 15 muzikanten aanwezig,  waaronder ook leden van het opleidingsorkest. Voor hen was het mooie gelegenheid om met het seniorenorkest ervaring op te doen. De muzikale bijdrage werd door de leden van de toneelvereniging Voetlicht zeer gewaardeerd en betekent misschien het begin van een nieuwe traditie.

 • Rabobank Sponsorfietstocht 2011

  Op zondag 25 september hebben 33 sportieve (familie)leden van Harmonie Nootdorp meegedaan aan de sponsorfietstocht van de Rabobank. Door 30 of 60 km te fietsen konden we geld verdienen voor de vereniging. We hebben samen €460,- bij elkaar gefietst. We bedanken Rabobank Zuid-Holland Midden hartelijk voor deze donatie. 

 • De Verbeelding

  Op 24 september was Harmonie Nootdorp van de partij op de Verbeelding. Om 14:30u gaf het opleidingsorkest, voor het eerst met hun nieuwe dirigent Lennart de Winter, een kort concert bij de muziekmarkt in Het Witte Huis. 

  Op de muziekmarkt was ook een informatiekraampje van onze vereniging te vinden. Hier werden naar hartelust instrumenten uitgeprobeerd door de bezoekers. Enthousiaste (ouders van) leden gaven informatie aan geinteresseerden en dit leverde al meteen een paar nieuwe leden voor het orkest op. Geweldig!

   

  Om 15:15u was het tijd voor het grote openlucht concert van het opleidingsorkest op het podium op het Raadhuisplein in Pijnacker. Het concert begon met 4 oude dansen en toen nam het publiek mee op reis, met (dans)muziek uit verschillende werelddelen.

  Door het mooie weer was er veel publiek en er klonk veel applaus. Dit gaf de jonge muzikanten nog meer energie om er samen met dirigent Lennart een spetterend concert van te maken. Met de foto's kunnen we nog even nagenieten van deze mooie muzikale middag waarop vele (familie)leden van onze vereniging actief waren. 


 • Bowlen

  De muzikanten van de Startersgroep, het Opleidingsorkest en de Slagwerkgroepen waren door de activiteiten commissie uitgenodigd om eens op een andere manier samen te spelen. We gingen met 19 kinderen naar het Westerpark in Zoetermeer om te bowlen. We gingen stoer op de fiets en op de heenweg hielden we het gelukkig droog.

  Na het uitzoeken van een goed paar bowlingschoenen voor iedereen konden we ons uitleven op 4 banen. We hadden ook wel dorst gekregen van de fietstocht dus er werden vele kannen limonade leeggedronken. Het was heel gezellig en er werd ook fanatiek gestreden om de punten. 

   

  Na een uur bowlen hadden we wel een drankje en een lekker patatje verdiend. We eindigden erg nat door een harde bui op de terugweg, maar dat mocht de pret niet drukken.

  Het was een gezellige middag, dat is ook te zien op de foto's. De activiteiten commissie wil hierbij de ouders die mee zijn geweest als begeleiding hartelijk bedanken.

   

   

 • Najaarsconcert in CulturA

  In een uitverkocht CulturA werkten alle orkesten van Harmonie Nootdorp mee aan het programma 'Song and Dance': beginnende muzikanten, slagwerkgroepen en het harmonie orkest.

  Het opleidingsorkest nam de aftrap. Met hun nieuwe dirigent Lennart de Winter lieten ze swingende dansmuziek uit Latijns Amerika horen en daarna speelden ze klezmer muziek. Hierna volgde het allereerste optreden van de startersgroep, wederom onder leiding van Lennart de Winter. De leerlingen in dit orkest spelen pas ongeveer een jaar op hun instrument, maar verrasten de vele trotse familieleden in het publiek met hun goede samenspel. Het is dan ook een van de speerpunten van de muziekopleiding van Harmonie Nootdorp om al snel met andere muzikanten samen te gaan spelen. 

  Hierna lieten de senior- en de juniorslagwerkgroep hun slagwerkkunsten horen onder leiding van dirigent Ferry Vogelaar. In het begin van de slagwerkopleiding leer je allerlei ritme instrumenten te bespelen, zoals bijvoorbeeld het drumstel, de kleine trom en de bongo's. Later in de opleiding komen ook melodische slagwerkinstrumenten aan bod, zoals de pauken en het klokkenspel. De slagwerkers speelden steeds in wisselende samenstelling op verschillende instrumenten. Ferry liet met een select groepje horen dat slagwerkers zelfs zonder instrumenten muziek kunnen maken. Dit filmpje moet je zien!


  Na de pauze openden het harmonie- en het opleidingsorkest gezamenlijk met 'Four Old Dances' onder leiding van dirigent Klaas van Slageren. De leerlingen konden zo al eens voelen hoe het is om in het grote harmonie orkest mee te spelen. 

  Speciale muzikale gast in het gedeelte na de pauze was het Trio Rakefet, dat wereldmuziek speelt. Dit Trio bestaat uit Matty van der Meer op accordeon, Ietsje Meems op viool en Ineke van Slageren (de moeder van Klaas) op sopraansaxofoon, tin whistle en ritme instrumenten. Het trio en het harmonieorkest wisselden elkaar af. Ze speelden series van Klezmermuziek, tango's, franse muziek en Ierse muziek. 

  De uitsmijter van de middag, het rustig beginnende maar naar het einde toe steeds meer opbouwende Ierse stuk 'Lord of the Dance' werd door het trio en het harmonie orkest samen gespeeld. Aan de enthousiaste reacties van het publiek en de muzikanten kon worden afgemeten dat het een geslaagde muzikale middag was. Wij danken fotograaf Wim Dumay hartelijk voor de prachtige foto- en filmreportage die hij van het concert heeft gemaakt.

 • Langste orkest ter wereld

  Drie leden van onze vereniging hebben op zondag 11 september mee gedaan aan de geslaagde recordpoging om het langste orkest ter wereld te vormen op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het zijn Helma Mooijman, Joep Tange en Plonie van Leeuwen. Meegereisde fan Bert van Leeuwen heeft onderstaande foto opgestuurd aan de redactie van de website. De 2 dames waren zelfs te zien in het nos journaal. 

  Ze vonden het een leuke ervaring. 

 • Inschrijven voor muzieklessen

  Een nieuw cursusjaar gaat van start bij Harmonie Nootdorp. Het is nog mogelijk je in te schrijven voor muzieklessen op de volgende instrumenten:
  • houtblaasinstrumenten: klarinet en saxofoon
  • koperblaasinstrumenten: trompet, trombone, hoorn en bariton
  • dwarsfluit
  • slagwerk: zowel ritmisch als melodisch slagwerk

  Kenmerken:

  • individuele lessen van 30 minuten
  • gratis instrumenten in bruikleen (in overleg en zolang de voorraad strekt). Aanschaf van een eigen instrument is dus niet nodig.
  • professionele docenten
  • de lessen leiden op tot Harmonie/Fanfare-muziekexamens A, B en C.
  • na ongeveer een half jaar al samenspelen met andere instrumenten in het mini-orkest
  • later deelname aan het opleidingsorkest en/of de slagwerkgroep en uiteindelijk aan het harmonieorkest
  • deelname aan de lessen is mogelijk zonder vooropleiding en staat open voor kinderen vanaf 9 jaar, maar uiteraard ook voor volwassenen
  • de lessen worden gegeven in gebouw Nové, Dorpsstraat 13 te Nootdorp. 
  • contributie: tot 18 jaar: € 107,50 per kwartaal, voor 18 jaar en ouder € 130,00 per kwartaal (inclusief deelname aan de orkesten)

  Wij staan ook open voor mensen die al een instrument bespelen en zich bij ons orkest aan willen sluiten. Wij zijn met name erg blij met versterking bij de zware koperinstrumenten en de tenorsaxofoons, maar ook muzikanten die een ander instrument bespelen zijn van harte welkom. Kom gerust eens vrijblijvend langs op onze repetitie avond op dinsdag van 20 tot 22 uur of neem contact op met de secretaris.
 • Parade concert 25 juni

  Op zaterdag 25 juni geeft ons harmonie orkest van 14 tot 15 uur een concert op het Parade plein en dankt daarmee het Nootdorpse publiek voor de gulle gaven bij de collecte voor het instrumenten fonds.


 • Aftrap Startersgroep

  Op dinsdagavond 14 juni zijn de leerlingen die het afgelopen jaar met lessen begonnen zijn bij onze vereniging voor het eerst bij elkaar geweest voor een repetitie van de startersgroep. Dirigent Klaas van Slageren had een liedje mee genomen, dat op alle mogelijke manieren geoefend werd. Al bij de eerste keer dat het liedje door gespeeld werd was iedereen verbaasd hoe goed het ging.
  Deze groep startende muzikanten lette goed op en heeft met Klaas in de eerste repetitie al heel wat geleerd. Een compliment voor hun docenten is dik verdiend. Voorzitter Kees Sluis vertelde aan het eind van de bijeenkomst dat de groep na de vakantie waarschijnlijk verder gaat met een andere dirigent en wekelijks zal gaan repeteren. Na verloop van tijd (ruim een jaar??) gaat dit orkest aansluiten bij het opleidingsorkest en begint er weer een nieuwe startersgroep.
 • Examens juni 2011


  Op zaterdag 11 juni deden 6 leerlingen van slagwerkdocent Ferry Vogelaar en 1 van hoorndocent Edward Peeters mee aan het praktijkgedeelte van hun muziekexamen. Een week later waren de andere blazers aan de beurt: 3 op de klarinet bij docente Ryanne Hofman, 3 op de altsax bij Karel Vandenberghe, 2 op de trompet bij Bram Soentjens en 2 op de dwarsfluit bij Wenny Roeffen. Eerder dit jaar hadden ze hun theorie examen al behaald. 8 leerlingen gingen op voor hun A examen en 4 leerlingen zelfs al voor hun B examen. De examens op 18 juni werden afgenomen in Nootdorp en die op 11 juni vonden plaats bij Harmonie St Caecilia in Schipluiden, waarmee wij vaak samenwerken.

  De examens zijn een goede gelegenheid om te laten horen hoe ver je bent gevorderd en om van een ervaren examinator te horen op welke punten je jezelf nog kunt verbeteren. Het examen bestaat onder andere uit: het laten horen van een paar toonladders, een paar maten naspelen, een muzikale zin afmaken, voorbereide muziekstukken laten horen, een stukje samenspel, een stukje prima vista spel (iets van muziek spelen dat je nooit eerder gezien hebt) een ritme tikken en een stukje uit het hoofd spelen. 

  Het is best spannend om te laten horen wat je kunt voor een examinator, maar ondanks de soms opspelende zenuwen zijn gelukkig alle kandidaten geslaagd. Een knappe prestatie! Het bewijs is te zien op de foto's.

  Harmonie Nootdorp feliciteert: Pieter (hoorn B), Tom, Dirk-Jan, Floor, Jeroen en Kevin (slagwerk A) en Pascal (slagwerk B), Nina, Saskia en Marjolijn (klarinet), Jeroen en Emiel (trompet), Beau-Guy, Shaam en Jeroen (altsax), Louise en Luca (dwarsfluit) en natuurlijk ook de docenten Ferry, Edward, Ryanne,Bram, Karel en Wenny! We zijn trots op jullie! 


  Met het afnemen van de muziekexamens op de saxofoon beëindigde Karel Vandenberghe zijn loopbaan bij Harmonie Nootdorp. Hij gaat full time werken in de hotel branche en is in de muziek alleen nog actief in zijn schaarse vrije tijd als lid van een band. We hebben hem bedankt voor zijn goede lessen en positieve inzet voor de vereniging en hem veel succes gewenst

 • Voorjaarsconcert zo 22 mei


  Op zondag 22 mei 2011 gaven het harmonie orkest en de slagwerkgroep een gezamenlijk voorjaarsconcert.

  De slagwerkgroep, onder leiding van Ferry Vogelaar, begon het concert met het stuk 'Young generation'; een toepasselijke titel, want de slagwerkgroep bestaat uit jonge muzikanten. Na een snelle wissel van instrumenten speelden zij het stuk ' Intermezzo'. In het laatste muziekstuk was er een hoofdrol weggelegd voor het drumstel. Het was goed te zien hoe divers een slagwerk opleiding eigenlijk is. De slagwerkers, die allemaal al meerdere jaren les hebben op de opleiding van Harmonie Nootdorp, speelden elk stuk op een ander slagwerk instrument: drumstel, kleine trom, grote trom, pauken, cow bell, bongo, ... etc.

  Na dit geslaagde optreden kon het publiek genieten van een kopje koffie of thee tijdens een korte pauze. 

  Hierna bood het harmonie orkest het publiek een muzikale wereldreis aan met (film)muziek uit allerlei delen van de wereld. Dirigent Klaas van Slageren stelde een mooie lijst samen. De reis begon met de Tjechische 'Florentiner Marsch', uit de film Turks Fruit. Verder waren er onder meer oosterse klanken te horen in 'Prins Ali' uit Aladin, kwam er muziek uit de Disney film 'The Hunchback of the Notre Dame' voorbij en klonk er rock-'n-roll uit de film 'Grease'. 

  Uiteindelijk eindigde de reis weer in Nootdorp en werd het enthousiaste publiek hartelijk bedankt voor hun komst. Met deze foto's kunt u nog nagenieten van het concert. 


   

   


 • Dodenherdenking 4 mei 2011


  Op woensdag 4 mei werden, met een herdenkingsdienst in de NH kerk, degenen herdacht die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Harmonie Nootdorp leverde hieraan een bijdrage met 3 sfeervolle muziekstukken. Hierna volgde een stille tocht naar het monument naast het Raadhuis. 

  Na 'The last post' op trompet, werden om 8 uur twee minuten stilte in acht genomen. Hierna konden de aanwezigen het Wilhelmus zingen begeleid door Harmonie Nootdorp. Vervolgens werden kransen en bloemen neergelegd bij het monument.

  Wim Dumay stelde foto's beschikbaar van deze herdenking. 


 • Concert Opleidingsorkest 16 april

  Op zaterdagmiddag was er in Novė een concert te beluisteren van ons Opleidingsorkest onder leiding van Klaas van Slageren. Ze speelden een aantal stukken uit Band Starters. Het orkest heeft een aardige bezetting, met koper- en houtblazers en slagwerk. Het was goed te horen dat deze groep kinderen vorderingen maakt. De meeste kinderen van deze groep zijn pas in 2009 begonnen met lessen. Naast het opleidingsorkest trad ook de junior slagwerkgroep op onder leiding van Ferry Vogelaar. Deze groep gaf bij dit concert hun eerste uitvoering.Verder was er nog een apart optreden van de trompettisten van dit orkest die met hun docent Bram Soentjes een paar melodietjes ingestudeerd hadden. Ook een groepje van 3 fluitisten had met docent Wenny Roeffen een grappige voorstelling ingestudeerd. Op de foto's kunt u zien hoe het er allemaal uitzag die middag. 
 • Concert Koninginnedag

  Het Harmonie orkest, onder leiding van Klaas van Slageren, zorgde traditioneel voor het koffieconcert op Koninginnedag. Dit concert met gezellige lichte muziek werd gegeven op het feestterrein aan de Wolverlei. 


  Het concert sloot aan op de officiële opening van de feestelijkheden om half elf en begon vanzelfsprekend met het Wilhelmus. Hierna werden de Florentiner Mars uitgevoerd en het door Klaas van Slageren gearrangeerde Prins Ali. Het programma ging verder met filmmuziek uit The Hunchback of the Notre Dame en Grease. Met The Blues Factory liet het orkest zich van een ruigere kant horen. Het concert sloot af met Nederlandse muziek: Tulpen uit Amsterdam in vele muziekstijlen en de meezinger Hollandse Hits. 

  Het was een geslaagd concert, mede door het fantastische weer en de vele toeschouwers. Foto's van dit concert zijn beschikbaar gesteld door Wim Dumay.

  Optreden Lisa de Bruijn Koninginnedag

  Na het traditionele concert van Harmonie Nootdorp op Koninginnedag trad Lisa de Bruijn op. Ze zingt en begeleidt zichzelf daarbij op gitaar. Haar repertoire bestaat uit pop-, rock- en country nummers.

  Lisa is in groep 5 begonnen met dwarsfluitlessen bij Harmonie Nootdorp. Ze speelde mee in het opleidingsorkest en heeft haar A en B diploma gehaald. Toen ze naar de middelbare school ging heeft ze de overstap gemaakt van dwarsfluit naar gitaar. Na haar vmbo-t diploma is ze op 15 jarige leeftijd aangenomen op de Popacademie in Rotterdam.
  Daar zit ze nu in haar eerste jaar en heeft het enorm naar haar zin. Ze volgt de opleiding voor zelfstandig ondernemend artiest met als hoofdvak gitaar.

  Lisa heeft een eigen band Wasted Away, zij spelen stevige rock muziek. Op 6 mei staan ze in de finale van dorpsgottalent. Op 13 mei spelen ze in de Trucker. Op haar site is meer muziek van Lisa te beluisteren.

 • Henk Janssen overleden

  Op zaterdag 26 maart is ons lid Henk Janssen overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding die hem 7 weken eerder trof tijdens een vakantie op de Canarische Eilanden.

  Henk is 55 jaar lid geweest van Harmonie Nootdorp. In 1956 werd hij op 19 jarige leeftijd lid. Hij ging trombone spelen, in die tijd was dat nog geen schuiftrombone, maar een ventielmodel. Ik heb hem in 1979 leren kennen als een van de trouwe leden van Harmonie Gloria in Excelsis Deo, zoals onze vereniging toen heette. Hij was een vrijgezelle vent, altijd vrolijk en naast de muziek actief op sportief gebied. Je kwam hem tegen op de voetbalclub en op de racefiets. In die jaren leerde hij Mien kennen en een van de eerste feestjes die ik meemaakte was de bruiloft van Henk, waar we met de Harmonie een serenade kwamen geven. Daarna verhuisde Henk naar Berkel. Onze dirigent was zuinig op zijn muziekanten en vroeg Mien of ze bereid was om Henk wel elke dinsdag avond naar Nootdorp te laten gaan. Mien vond dat best en Henk is zijn muziekvereniging altijd trouw gebleven. Hij liet zelden verstek gaan.

   

 • Theorie examens succesvol afgerond

  Dit jaar hebben 20 leerlingen meegedaan aan de theorie examens. Op 19 februari en 26 maart werden de theorie examens afgenomen. Dit examen bestaat uit theorievragen en luisteroefeningen. Bij de luisteroefeningen worden bijvoorbeeld toonladders, intervallen en ritmes  getoetst.

  Gelukkig waren de leerlingen door thuisstudie en uitleg van hun docenten goed voorbereid en slaagden ze allemaal.

   

  Wij feliciteren:

  • Kevin, Tom, Jeroen v.d. S, Ricardo, Floor, DirkJan met het behalen van het theorie examen A voor  slagwerk
  • Luca, Louise, Jeroen v. S., Jelle, Emiel, Michiel, Jeroen v. M, Shaam, Beau Guy en Nina met het behalen van het theorie examen A voor blaasinstrumenten
  • Pascal met het behalen van het theorie examen B voor slagwerk
  • Pieter, Marjolijn en (gast) Saskia met het behalen van het theorie examen B voor blaasinstrumenten

  Wil je deze leerlingen eens diep zien nadenken? Bekijk dan de foto's .

  Het behalen van het theorie-examen is een voorwaarde om mee te kunnen doen aan het praktijkexamen. Bij het praktijkexamen mag je op je instrument laten horen wat je kunt. De examens zijn een goede stimulans voor de leerlingen om steeds weer een stapje verder te komen en voor de vereniging een manier om het niveau van de opleiding te waarborgen. 

  De meeste leerlingen die nu hun theorie  hebben gehaald, zullen in juni opgaan voor hun praktijk examen. Wij wensen deze leerlingen veel succes met de voorbereiding. 

  Wil je in de toekomst ook theorie examen gaan doen, of gewoon je muzikale kennis eens testen? Kijk dan voor leuke oefeningen voor de A, B en C theorie-examens eens op: HaFaBra examens oefenen

 • Voorspeelmiddag leerlingen

  Op zondag 20 maart lieten vele leerlingen van de opleiding van Harmonie Nootdorp horen wat ze al konden op hun instrumenten tijdens de voorspeelmiddag. In kleine groepjes, duo's of solo speelden zij de sterren van de hemel. Onze talenten wennen zo aan het spelen voor publiek en het is ook een leuk doel om voor te oefenen.

  Piet van Hagen zorgde voor een soepel verlopende middag. Het publiek was onder de indruk van leerlingen die pas een paar maanden muziekles volgden en toch al leuk muziek konden maken.  Het verdient bijvoorbeeld veel respect als je na 4 maanden al een heel drumstel kunt bedienen, of een hele mooie toon uit een clarinet kunt krijgen.

  De wat verder gevorderde slagwerkleerlingen lieten zien en horen wat ze met hun docenten Ferry Vogelaar in de slagwerkgroep geoefend hadden. Het publiek kon zo zien dat slagwerk bestaat uit vele verschillende instrumenten en merken hoe goed je je moet concentreren om goed samen te spelen.

  Behalve de slagwerkinstrumenten kwamen natuurlijk ook de blaasinstrumenten aan bod. Er werd gespeeld op allerlei koperblaasinstrumenten, zoals de trompet en de trombone. Ook de houtblaasinstrumenten, zoals de saxofoons, de clarinet en de dwarsfluit kwamen aan bod. Het was fijn dat de docenten aanwezig waren, om de leerlingen bij te staan. Klaas van Slageren, onze dirigent en trombone leraar, speelde zelfs een stukje mee.

  Het leuke van muziek maken is dat je het alleen, maar ook heel goed samen kunt doen. In allerlei combinaties speelden de leerlingen enthousiast samen. Het enthousiasme van de leerlingen is ook te zien op de foto's.

  De jonge muzikanten hebben het publiek, bestaande uit familie, docenten, leerlingen en andere belangstellenden een leuke en muzikale middag bezorgd. 

 • Wouter en Jesse behalen hun HaFaBra diploma!

  Beiden hadden hun theorie-examen al met goed gevolg afgesloten en op 12 februari mochten ze aan de examinator van de bond laten horen hoe goed ze hun instrument in de praktijk beheersen.

  Wouter ging met zijn clarinet op voor het B examen en Jesse deed slagwerk examen op niveau A. Het is best spannend om examen te doen, maar gelukkig konden beide muzikanten zeer tevreden naar huis. De examinator beloonde hun spel met mooie complimenten en hoge cijfers. De complimenten gelden natuurlijk ook voor de docenten Ryanne Hofman en Ferry Vogelaar, die samen met hun leerlingen het examen hebben voorbereid en uitgevoerd. 

  Op 19 februari werden er theorie examens afgenomen voor fluit- en clarinetleerlingen. Dit examen bestaat uit luisteroefeningen en theorievragen. Gelukkig was iedereen goed voorbereid en slaagden alle leerlingen. Bekijk ook de foto's.

  In maart worden er weer theorie-examens georganiseerd en in juni zijn er  praktijkexamens. De examens zijn een goede stimulans voor de leerlingen om steeds weer een stapje verder te komen en voor de vereniging een manier om het niveau van de opleiding te waarborgen. 

  Wij wensen de leerlingen die mee gaan doen aan de examens veel succes met de voorbereiding. Kijk voor leuke oefeningen voor de A, B en C theorie-examens ook eens op: HaFaBra examens oefenen

   

   

 • Kerstsfeer bij Harmonie Nootdorp

  Harmonie Nootdorp verzorgt traditiegetrouw elk jaar een kerstconcert. Helaas is dat dit jaar niet mogelijk. Door de vele voorbereidingen voor de jubileumconcerten ter ere van het 75 jarig bestaan in november was er niet voldoende tijd over om een kerstconcert in te studeren.
  Toch was er wel degelijk een kerstsfeer te bespeuren op de vereniging.
  De leerlingen van het opleidingsorkest oefenden twee repetities flink op enkele kerstliedjes die speciaal voor de gelegenheid door dirigent Klaas van Slageren gearrangeerd werden: Jingle Bells en Stille Nacht. Aan het einde van de repetitie gaven de muzikanten, compleet met kerstmannenmutsen, een mini concert voor hun familie, die hierdoor ook al helemaal in de kerstsfeer kon komen.
  Het Harmonieorkest sloot het muzikale jaar ook af met een speciale kerstrepetitie. Na het spelen van bekende kerstmuziek, om samen toch al een beetje in de kerstsfeer te komen, werd de avond afgesloten met een kerstborrel. De lekkere hapjes werden verzorgd door enkele leden, de barcommissie zorgde ervoor dat er genoeg te drinken was en er was zelfs een optreden van goochelaar Pieter. Het was een gezellige afsluiting van een feestelijk jaar (ook te zien op de foto's). 
  Harmonie Nootdorp wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond en muzikaal 2011!
 • Gemeentebestuur feliciteert jubilerende vereniging

  Wethouder Nico Oudhof spreekt jarige vereniging toe.

  Tijdens de matinee op zondag vroeg wethouder Nico Oudhof het woord om de vereniging te felicteren. Een dorp leeft pas als er een harmonie of fanfare actief is zei hij, en dat is met deze bloeiende vereniging het geval. 

 • Jubileumconcerten Harmonie Nootdorp in CulturA groot succes.

  Ter ere van het 75-jarig bestaan van de vereniging gaf Harmonie Nootdorp op 13 en 14 november 2 concerten in een uitverkocht CulturA met als thema ‘Holland’. Het orkest was daarbij voor het eerst gekleed in de nieuwe outfit, een paarse blouse met een zwarte broek. De zaal was op een leuke manier in de Holland sfeer gebracht met agrarische artikelen, waarvan een prachtige modelkoe de meeste aandacht trok. Zelfs op de programma’s en de entreekaartjes was de koe prominent aanwezig. Kortom, een stijlvolle aankleding.

   

 • Try out concert in verzorgingshuis Hofland

  Op 2 november jl. gaf Harmonie Nootdorp en de slagwerkgroep van Harmonie Nootdorp een try out concert in het verzorgingshuis Hofland in Pijnacker. Op 13 en 14 november viert Harmonie Nootdorp haar 75 jarig jubileum en geeft dan twee concerten in CulturA, het theater in de Nootdorpse dorpstraat.
 • Volle bak bij afsluiting project basisscholen van Harmonie Nootdorp

  Al twee zaterdagen is het een drukte van belang bij Nové. 120 kinderen van de Nootdorpse basisscholen kwamen langs om een workshop op een blaas- of een slagwerkinstrument te volgen. Tijdens deze workshops leerden ze van de professionele docenten van de harmonie enkele noten op het instrument spelen of een ritme slaan. De kinderen waren enthousiast geworden voor de workshops tijdens het bezoek van school (met groep 5 of 6) aan de harmonie in de weken hiervoor.

  Als klap op de vuurpijl gaven de muzikanten in spé aan het einde van de middag een echt optreden voor hun ouders, broers en zusjes, begeleid door het opleidingsorkest van de harmonie.

 • Optredens op de Verbeelding

  Op zaterdag 25 september 2010 waren onze slagwerkgroep en het opleidingsorkest aanwezig op de Verbeelding in Pijnacker.

  Om 11.30 verzamelden de leden van de slagwerkgroep en behulpzame ouders (bedankt ouders!) bij Nové om de spullen in de auto's te laden. Een hele organisatie want er moet enorm veel mee. Grote instrumenten (de pauken, de grote trom en het drumstel) en een heleboel kleinere instrumenten, standaards en de tassen met muziek. Het verliep allemaal vlekkeloos. Op de Verbeelding was het podium een open vrachtwagen en het vroeg een strakke organisatie om alles op de relatief kleine ruimte weer goed neer te zetten. Gelukkig was Ferry Vogelaar erbij en kon het optreden mooi op tijd beginnen.

 • Basisscholen op bezoek bij Harmonie

  Op dinsdag 21 september kwamen de groepen 5 en 6 van de St. Jozefbasisschool als eerste van alle Nootdorpse basisscholen op bezoek bij de Harmonie. Ze kwamen daar voor het volgen van een circuit van 3 lessen over muziek door de docenten van de Harmonie. De kinderen kregen lessen over de wereld van de muziek (algemeen), de wereld van de blaasmuziek en de wereld van de slagwerkmuziek. In de eerste les kregen ze te maken met ritmes en de lengte van muzieknoten. Om dat te ervaren werd er gemarcheerd op muziek, geklapt, gedirigeerd en ook gezongen. Saxofoonleraar Karel gaf deze les.

 • Harmonie Nootdorp bestaat 75 jaar

  De jubileumconcerten zijn op 13 november en 14 november in Cultura.

  Op 13 november is er een avondvoorstelling die begint om 19.30 uur. Op 14 november volgt er een matinee vanaf 16.00 uur. Beide concerten duren ongeveer 90 minuten. Na afloop van het concert op zondag, wordt de leden van Harmonie Nootdorp in de foyer van CulturA een borrel en een buffet aan geboden. Eén introducé per lid is daarbij welkom.

  Aan het concert nemen alle geledingen van de Harmonie deel. De opening is voor de slagwerkgroep en het opleidingsorkest. Voor onze vereniging is deelname van de slagwerkgroep aan een concert een primeur. Maar de leden van deze groep hebben inmiddels ervaring met een aantal zelfstandig gegeven concerten en kunnen voor een verrassing zorgen. Het thema van het concert is Holland. Zo is er filmmuziek uit De soldaat van Oranje, zijn er de Tulpen uit Amsterdam in een big band uitvoering en ontbreken de Hollandse hits natuurlijk niet. Voor een extra feestelijk accent werken we voor dit concert samen met zangeres Kitty Roeffen. Zij bezingt o.a. Het Dorp in een prachtig arrangement van onze dirigent Klaas van Slageren.

  Kaarten à € 7,50 zijn te bestellen bij info@harmonienootdorp.nl. Het bedrag moet worden overgemaakt op rekeningnummer 1373.03.068 van Harmonie Nootdorp o.v.v Jubileum en de naam van de besteller. Let er wel op dat die naam overeen komt met de naam die in de mail genoemd wordt.

  Het concert van 14 november is uitverkocht, er kunnen geen kaarten meer besteld worden. Voor 13 november zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar.

 • Project basisscholen van Harmonie Nootdorp van start

  Met het uitreiken van leskoffers aan de leerkrachten van groep 5 en 6 van alle Nootdorpse basisscholen is het muziekproject Windkracht 6 van start gegaan. Voorzitter Kees Sluis van de Harmonie legde de leerkrachten uit hoe het muziekproject in elkaar zit. Het project valt in 3 delen uiteen. In het eerste deel gaan de leerkrachten zelf met de kinderen aan het werk met de inhoud van de leskoffer. Ze leren over blaas- en slagwerkinstrumenten en de verschillende orkesten die met deze instrumenten te vormen zijn. Ze volgen daarvoor de hoofdpersonen van een dvd, kinderen die zelf op verschillende instrumenten lessen volgen en daarmee in een orkest muziek maken.  

  Vervolgens worden alle groepen 5 en 6 in gebouw Nové uitgenodigd als gast van de Harmonie. Ze maken daar in een circuit van 3 lessen door muziekdocenten van de Harmonie kennis met de wereld van de muziek, van de blaasinstrumenten en de slagwerkinstrumenten. Bij het vertrek krijgen ze een flyer mee met een invulstrook waarmee ze zich kunnen opgeven voor deel drie.

 • Klaas van Slageren is de nieuwe dirigent van Harmonie Nootdorp

  De 28 jarige, in Friesland geboren Klaas van Slageren is de nieuwe dirigent van Harmonie Nootdorp.

  Klaas was op 29 juni de derde dirigent die een proefdirectie kwam doen, na te zijn geselecteerd door middel van een sollicitatiegesprek.

  Na zijn proefdirectie bij het opleidingsorkest volgde er een stemming onder de jeugdleden. Met een meerderheid van stemmen werd Klaas gekozen. De motivatie was dat ze hem erg aardig vonden, duidelijk in dirigeren en hij heeft een accent. Iets wat de vorige dirigent (Bram, uit Limburg) ook had!

 • Optreden opleidingsorkest in Schipluiden

  Op zondag 13 juni vertrok het opleidingsorkest naar Schipluiden om deel te nemen aan een Jeugd muziek festival. Hieraan namen behalve opleidingsorkest Nootdorp ook het leerlingorkest en de slagwerkgroep uit Schipluiden deel. Het was voor de Nootdorpers hun eerste optreden na een jaar repeteren in een orkest. Het was verbazingwekkend wat Bram Soentjens in dat jaar met zijn jonge muzikanten heeft bereikt. Ze waren best zenuwachtig, maar in het jury rapport kregen ze een compliment voor keurig geconcentreerd samenspel dat enthousiast gebracht werd. Mooi gedaan! Het leerlingen orkest van Schipluiden is stukken verder gevorderd. Gelukkig was het een festival en geen wedstrijd. Daardoor was het voor iedereen een plezier om deel te nemen en konden we tevreden naar huis terug.

 • Examens Harmonie Nootdorp succesvol verlopen

  De afgelopen zaterdagen is er hard gewerkt door de leerlingen van Harmonie Nootdorp om hun examens te behalen.

  Het begon met het afnemen van het theorie examen. De slagwerkers beten de spits af. De theoretische kennis van de muziek werd getoetst maar ook diverse luisteroefeningen werden gemaakt. Alle drie de kandidaten, (Jesse, Jesper en Jeroen) slaagden voor het theorie examen wat betekende dat ze op konden voor het praktijk examen.

 • Laatste Koninginnedagconcert voor dirigent Bram Soentjens

   

  Ook dit jaar zette harmonie Nootdorp de traditie voort en gaf op 30 april om 10.30 uur, na de opening van deze feestdag door wethouder Kees van de Kraan en de voorzitter van de Oranjevereniging Kees van Dorp, een Koninginnedagconcert. Helaas viel het weer tegen, maar de Oranjevereniging had een uitstekende plek voor de harmonie geregeld. We zaten allemaal droog in een tent en ook voor het publiek waren er tenten aanwezig waarin men droog naar het concert kon luisteren. Super geregeld, van de regenbuien hadden we dan ook geen last.
 • Slagwerkgroep samen met Drumpack Caecilia

  Op zondag 11 april gaven de drumpack Caecilia uit Schipluiden en de slagwerkgroep Nootdorp samen een concert in de Hoornbloem in den Hoorn.

  In een goed gevulde zaal met publiek stond een breed arsenaal aan slagwerk opgesteld. Diverse grote troms, veel trommels, bongo's, conga's, een djembé, wel vier pauken, meldodisch slagwerk en veel klein percussie materiaal. Indrukwekkend en veelbelovend!

 • Voorspeelmiddag leerlingen

  Op zondag 7 maart was Nové helemaal vol met leerlingen van harmonie Nootdorp, docenten, ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden. De jaarlijkse voorspeelmiddag van harmonie Nootdorp zorgde voor deze grote belangstelling.

  De slagwerkgroep van harmonie Nootdorp onder leiding van Ferry Vogelaar beet de spits af. Jesse, Jesper, Tom, Pascal, Lieke en Linda lieten horen hoe leuk en gevarieerd het is om een stuk te horen met alleen maar slagwerkinstrumenten.

 • Alfred Jodocus Kwak en het Residentie Orkest

  Op zondag 4 oktober zijn wij, Lizette, Louise, Kirsten, Pascalle, Carmen en Elvira, met onze dwarsfluitjuf Wenny naar het Residentie Orkest geweest. Daar werd een voorstelling gegeven van Alfred Jodocus Kwak. Rond half twee zijn we met de tram naar Den Haag gegaan. De voorstelling was erg leuk. Er waren 3 hoofdrolspelers: Alfred, de mol en een mevrouw die de koning hielp. Er zat een groot orkest bij.

 • Optreden op de Verbeelding van de slagwerkgroep en het leerlingenorkest

  Op zaterdag 26 september waren de slagwerkgroep en het leerlingenorkest actief op de Verbeelding in Pijnacker. De slagwerkgroep beet de spits af. De groep bestaat uit Jeroen Claasens, Linda Kagie, Lieke Baeten, Pascal Choy, Jesse de Haan, Jesper Zwennes en Tom de Bruijn. Al heel wat repetities zijn ze aan het studeren geweest op de stukken en met een super goed resultaat.

  Helaas brak Pascal zijn middenhandsbeentje en werd Linda net voor het optreden geopereerd waardoor zij afwezig waren. Gelukkig wilde Pim Visser en Bram Soentjes invallen zodat het optreden toch door kon gaan. De groep is nog klein in aantal en er kan niemand gemist worden. Tijdens het optreden was niets van al deze tegenslagen te merken, het klonk super goed! Heel leuk om het eerste optreden van de slagwerkgroep onder leiding van de drumleraar Ferry Vogelaar te horen. Er zit veel talent, er werd zeer geconcentreerd gespeeld en het enthousiasme was goed zichtbaar. Dit beloofd nog wat voor de toekomst! 

 • Mini orkest Harmonie Nootdorp oefent samen met het leerlingenorkest

  Op dinsdag 30 juni was de oefenruimte van Harmonie Nootdorp gevuld met heel veel jonge muzikanten. Zij waren allemaal gestart met het spelen van een instrument na het geslaagde muziekproject op de Nootdorpse scholen. Ongeveer een half jaar hebben de leerlingen nu lessen gevolgd op dwarsfluit, klarinet, alt saxofoon, trompet en slagwerk.

  Bram Soentjens, de dirigent, had een stukje(do-re-mi, uit de Sound of Music) bewerkt voor de leerlingen wat zij samen met leerlingenorkest van harmonie Nootdorp gingen instuderen en aan het einde van de repetitie uitvoeren. Het duurde even voor iedereen een goede plaats had gevonden, de standaards waren uitgeklapt en de muziek erop stond. De ouders zaten op het podium en hadden goed zicht op het orkest. Eigenlijk klonk het de eerste keer al best goed, de ouders gaven in ieder geval een hard applaus.

 • Samen Uit Samen Thuis 2009

  Op 27 juni 2009 was de jaarlijkse SUST dag georganiseerd door de gemeente Pijnacker Nootdorp. Op de parkeerplaats tegenover het winkelcentrum van Delfgauw stonden tientallen kraampjes waar allerlei verenigingen, organisaties en doeners uit Nootdorp, Pijnacker en Delfgauw zich presenteerden aan de bewoners van deze gemeenten. Ook was er een podium waar spetterende optredens waren, in de sporthal waren diverse demonstraties van de sportverenigingen.

   

 • Dirigent Bram Soentjens geslaagd voor zijn bachelor ha-fa-bra directie examen

  Enkele leden van Harmonie Nootdorp hebben, samen met leden van andere vereniginen, in de maand mei flink moeten oefenen om mee te spelen tijdens het eindexamenconcert van onze dirigent Bram Soentjens. Het Spaanse concert wat Bram had voorbereid en op 7 juni uitvoerde klonk zeer muzikaal en vol (Spaanse) passie. De mooie zaal in Zoeterwoude was geheel gevuld met muzikanten en belangstellenden. Op een kleine verhoging zat de examencommissie kritisch te luisteren. De beoordeling van hen was subliem: een dikke 8 en een plaats op de Master opleiding voor orkestdirectie! Het publiek was razend enthousiast net als de uitvoerend muzikanten. Kortom een zeer geslaagd eindexamenproject.

 • Dodenherdenking

  Traditiegetrouw levert Harmonie Nootdorp een bijdrage aan de dodenherdenking op 4 mei. Om 19.00 uur starte de bijeenkomst in de kerk in de dorpstraat. Het muzikale programma werd verzorgd door Noor Nuis, Sounds of Joy en Harmonie Nootdorp.

 • Drukke april maand harmonie Nootdorp

  In april zijn de leden van harmonie Nootdorp, het leerlingenorkest en de slagwerkgroep heel actief geweest met diverse optredens.

  5 april dubbelconcert Zoeterwoude

  Op zondag 5 april gaf Harmonie Nootdorp een dubbel concert met de St Jan’s Fanfare uit Zoeterwoude. Vorig jaar was de St Jan’s Fanfare in Nootdorp te gast geweest, de samenwerking was heel goed bevallen en voor herhaling vatbaar. Bram Soentjes is de enthousiaste dirigent van beide orkesten.

 • Muziek examens Harmonie Nootdorp

  Zaterdag 7 februari zijn de praktijk examens afgenomen door een examinator van de Hollandse Bond van Muziekverenigingen. Zes van de elf leerlingen hebben daaraan deelgenomen. De andere vijf doen in juni het praktijkgedeelte. De leerlingen worden beoordeeld op instrumentale vaardigheden (klankvorming, technische vaardigheden), muzikale vaardigheden (ritmiek, samenspel, dynamiek en articulatie) en het spelen op gehoor (stukje uit het hoofd spelen, een stukje naspelen, improviseren). Al met al heel pittig, maar iedereen is geslaagd: Varisha Balsingh, Liza de Jonge, Lisanne Wartna, Lieke Baeten, Linda Kagie en Karlijn Werkman, van harte gefeliciteerd.