Donateur worden?

Vrienden van de Harmonie

Voor elke (dorps)gemeenschap is het hebben van een muziekvereniging van belang. Festiviteiten worden erdoor opgeluisterd, leerlingen hebben de mogelijkheid om dicht bij huis en op een betaalbare manier lessen te volgen en leden kunnen op een zeker niveau hun hobby uitoefenen.
Dit alles vraagt om inzet en enthousiasme maar ook om materiële instandhouding. Natuurlijk ondernemen wij zelf allerlei activiteiten om aan geld te komen. Een vereniging als de onze is nu eenmaal geldverslindend van karakter. Aanschaf en onderhoud van instrumenten, bladmuziek en professionele begeleiding van leden en leerlingen brengt de nodige kosten met zich mee.

Activiteiten die geld opleveren:

 

  • We houden jaarlijks een inzameling in het dorp.
  • We treden op met concerten in tehuizen en winkelcentra en brengen op verzoek serenades.
  • De leden betalen hun contributie en de gemeente subsidieert jeugdactiviteiten.
  • We werken mee aan de kassabonnenactie van de Nootdorpse Jumbo. Kassabonnen kunnen ingeleverd worden op dinsdagavond tussen 18 en 20 uur bij Nové of bij een van de leden van onze vereniging.

 

En toch vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Wilt U de vereniging een duwtje in de rug geven? Stelt U de muziekfestiviteiten op prijs of vindt U een muziekvereniging, in het algemeen, belangrijk voor onze dorpsgemeenschap?

vriend van harmonie nootdorp worden?

Vrienden worden op de hoogte gehouden van belangrijke ontwikkelingen binnen de vereniging. Ook krijgt U een persoonlijke uitnodiging voor onze concerten. We stellen uw bijdrage zeer op prijs en natuurlijk bent u vrij in uw bijdrage. Daar het onderhouden van het contact met de donateurs ook tijd en kosten met zich meebrengt, denken wij dat een minimum bijdrage van € 12,50 het bijhouden van een donateursadministratie voor ons lonend maakt. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL54RABO 01373 03 068 Aanmelden kan via één van de contactpersonen.