Geschiedenis 1996 - 2005

Het concert t.g.v. het 60-jarig bestaan in de Bartholomeuskerk bleek een groot succes. De presentatie was in handen van onze dorpsbard Kees Balm. Al solisten traden onze twee docenten: Jan v.d. Bosch op Bariton en  Ad van Duijnhoven op Klarinet.

In 1996 betrok de vereniging een nieuwe behuizing in gebouw Nové aan de Dorpsstraat omdat de oude behuizing aan de Hof van Delftstraat moest wijken voor nieuwbouwwoningen. Er is ruime opslagmogelijkheid voor de instrumenten en we hebben permanent de beschikking over twee leskamers. Er worden dan ook nieuwe opleidingen gestart op dwarsfluit en slagwerk, zodat de harmonie vanaf dat moment beschikt over 4 opleidingen. In september van dat jaar wordt voor het eerst een muziekdag gehouden waarop leden en leerlingen hun muzikale kunnen aan elkaar en al wie het horen wil kunnen tonen. Het bleek een gezellige en geanimeerde middag en is sindsdien een verenigingstraditie geworden.

In 1997 neemt Patrick van den Hoven het dirigeerstokje over van Peter Beijersbergen. Hij toont zich een gedreven dirigent die het orkest in kwaliteit opstuwt, maar hij houdt het niet al te lang vol. In 1999 stapt hij alweer op en gaat het orkest verder onder leiding van Dirkjan de Boer. In 1997 beleven we een grote showavond in de sporthal van RKDEO. Deze avond is georganiseerd door Peter van Zee van de Oranjevereniging. Zij hadden de Marinierskapel naar Nootdorp gehaald, waarvoor de zaal toch omgebouwd moest worden tot concertzaal. Hier konden wij ook gebruik van maken. Naast onze vereniging werkten ook balletschool Turning Point en Harmonie Caecilia uit Voorburg aan deze succesvolle avond mee.

In 2000 komt voor het eerst een leerlingenorkest van de grond, bedoeld om onze leerlingen ervaring te geven in samenspel. De euro wordt ingevoerd en aan het zelfstandig bestaan van de gemeente Nootdorp komt ten einde. Harmonie Nootdorp blijft echter zelfstandig bestaan en viert in 2005 het 70-jarig bestaan. Er zijn nu 72 leden, waarvan er 45 gebruik maken van de opleidingen. Deze opleidingen worden verzorgd door professionele leerkrachten.